Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Chronić dla przyszłości — nowa publikacja Państwowego Muzeum

08-03-2004
Publikacja zawiera referaty i głosy w dyskusji uczestników międzynarodowej konferencji konserwatorskiej pod hasłem „Chronić dla przyszłości”, która odbyła się w dn. 23-25 czerwca 2003 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury.

Nowy serwer internetowy dla Muzeum Auschwitz-Birkenau

24-02-2004
Mająca swą siedzibę w Carlsbad w Kalifornii amerykańska firma True Data Technology przekazała Muzeum nowoczesny serwer internetowy, który usprawni działanie muzealnej strony internetowej. Istniejącą w trzech wersjach językowych — polskiej, angielskiej i niemieckiej — stronę odwiedziło już ponad 750 tys. internautów z całego świata i liczba ich wciąż rośnie.

O historii KL Auschwitz po francusku

23-02-2004
Simone Veil, przewodnicząca francuskiej Fundacji Pamięć o Shoah poinformowała Państwowe Muzeum Auschwitz-Bireknau o decyzji przekazania Muzeum sumy 40 tys. euro. Będzie to wsparcie finansowe tłumaczenia na język francuski i publikacji tzw. dużej monografii Auschwitz - pracy zbiorowej głównie pracowników naukowych Muzeum, poświęconej historii tego obozu zagłady.

Zmarł pierwszy polski więzień KL Auschwitz

21-02-2004
Już nigdy nie przyjedzie do Oświęcimia i nie będzie uczestniczył — jak czynił to rokrocznie — w okolicznościowych uroczystościach na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau pierwszy polityczny więzień obozu oświęcimskiego inż. Stanisław Ryniak, który w wieku osiemdziesięciu ośmiu lat zmarł we Wrocławiu. Jego pogrzeb odbył się 20 lutego na Cmentarzu Osobowickim.

Szkolenie przewodników

20-02-2004
Rozpoczęło się coroczne, siedmiotygodniowe szkolenie przewodników Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Ma ono na celu podnoszenie ich kwalifikacji merytorycznych i metodycznych.

Zachowanie poobozowych reliktów — filozofia, teoria, praktyka

16-02-2004
Sprawa konserwacji obiektów i reliktów poobozowych od dawna wywołuje wiele dyskusji i pytań. Wiele z nich świadczy niejednokrotnie o pewnym niezrozumieniu obozowych realiów i stanu, w jakim obóz znajdował się w momencie oswobodzenia w styczniu 1945 r. Często nie bierze się przy tym pod uwagę ograniczeń i przeszkód, jakie muzeum nieustannie napotyka w pracy konserwatorskiej.