Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Freudenthal

Podobóz utworzony w miejscowości Bruntal (niem. Freudenthal) na Czeskim Śląsku, wówczas w granicach włączonego do Rzeszy tzw. kraju sudeckiego. W październiku 1944 r. przeniesiono tam ponad 300 więźniarek, Żydówek węgierskich i czeskich z Birkenau (BII c, Durchgangsjuden), a w styczniu 1945 r. kolejnych 50 więźniarek. Zostały one zakwaterowane w trzech murowanych budynkach na terenie fabryki włókienniczej firmy Emerich Machold. Więźniarki pracowały na jedną dzienną zmianę po ok. 10‑12 godzin. Część z nich zatrudniono w szwalni, gdzie m.in. szyły mundury dla niemieckich żołnierzy, inne w tkalni oraz w przędzalni. Niewielką grupę kobiet pozostawiono w obozie do prac porządkowych, jako służące nadzorczyń, do obsługi obozowej izby chorych czy kuchni. Kierownikiem podobozu był SS‑Oberscharführer Voss, zaś dowódcą pododdziału wartowniczego, liczącego 17‑21 esesmanów był SS‑Hauptscharführer Paul Ulbort ponadto do pilnowania więźniarek zaangażowano trzy Aufseherinnen SS . Podobóz istniał do 6 maja 1945 r., kiedy na wieść o wkroczeniu do miasta żołnierzy Armii Czerwonej esesmani przebrali się w cywilną odzież i uciekli – w rzeczywistości Rosjanie pojawili się we Freudenthal dwa dni później. 

Źródło:  Auschwitz od A do Z. Ilustrowana historia obozu