Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Hubertshütte

Baraki mieszkalne dla więźniów. Fot: Yad Vashem (data nieznana)
Baraki mieszkalne...

Podobóz znajdujący się w Łagiewnikach Śląskich k. Bytomia, utworzony w drugiej poł. grudnia 1944 r. przy hucie Hubertus koncernu Berghütte. Przeniesionych z Auschwitz ok. 200 więźniów, głównie Żydów, umieszczono zastępczo w barakach obozu dla cudzoziemskich robotników przymusowych, gdyż właściwy obóz był w budowie. Część z nich zatrudniono przy wznoszeniu ogrodzenia wokół planowanego obozu, pozostałych w hucie przy pracach pomocniczych: wyładunku koksu i żwiru oraz przy kopaniu fundamentów pod nowe hale fabryczne. Dyrekcja huty czyniła przygotowania do osadzenia w obozie ok. 1 tys. więźniów, jednak zamierzeń tych nie zdołano już zrealizować. Kierownikiem obozu był SS‑U nterscharführer Josef Eckhardt. W styczniu 1945 r. więźniów obozu ewakuowano pieszo do Gliwic, a stamtąd pociągiem do obozu Sachsenhausen.

Źródło:  Auschwitz od A do Z. Ilustrowana historia obozu