Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Środki na utrzymanie

Realizacja misji Miejsca Pamięci, zachowanie jego autentyzmu i edukacja o historii Auschwitz wymagają nakładów finansowych przekraczających możliwości naszego Muzeum. Z tego względu oprócz przychodów własnych i dotacji polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), tak duże znaczenie mają środki pochodzące m.in. z Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz z Unii Europejskiej.

W 2023 r. środki celowe MKiDN w łącznej wysokości 19,1 mln zł zostały przeznaczone m.in. na następujące projekty: 16 mln zł na budowę Centrum Obsługi Odwiedzających, 2,4 mln zł na realizację projektu związanego z organizacją Nowej Wystawy Polskiej, 90 tys. zł na publikację monograficzną dotyczącą deportacji i zagłady Sinti i Romów w KL Auschwitz.

Środki przekazane z Fundacji Auschwitz-Birkenau w wysokości 27,5 mln zł, co jest do tej pory największym rocznym wsparciem FAB, zostały przeznaczone na realizację zadań konserwatorskich prowadzonych na obszarze terenu byłego obozu Auschwitz II-Birkenau (m.in. ruiny komór gazowych i krematoriów oraz baraki więźniarskie) oraz bieżącą konswerwację muzealiów i archiwaliów. Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz MKiDN współfinansują realizację projektu utworzenia nowego Centrum Obsługi Odwiedzających pod nazwą „Zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę trasy zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau o przestrzeń poobozową budynków Schlachthaus i Molkerei oraz przebudowę sali kinowej”. Realizacja projektu w 2023 r. została sfinansowana w kwocie 3,9 mln zł ze środków UE oraz 0,7 mln zł ze środków MKiDN. Wsparcia finansowego dla tych działań udzielili także Ronald S. Lauder oraz Joel i Ulirka Citron.

Muzeum i International Tracing Service Bad Arolsen kontynuowali w 2023 r. realizację wspólnego projektu „Rekonstrukcja tożsamości deportowanych i więzionych w KL Auschwitz na podstawie danych archiwalnych PMA-B w Oświęcimiu i ITS w Bad Arolsen”. Projekt zmierza do odtworzenia na podstawie zasobów archiwalnych obu instytucji jak największej liczby danych dotyczących deportowanych i więzionych w KL Auschwitz osób. Wsparli go Volkswagen AG & Internationales Auschwitz Komitee.

Miejsce Pamięci i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau to zobowiązanie pamięci i edukacji przyszłych pokoleń całego świata.

Każdą instytucję i każdą osobę dobrej woli, pragnącą wesprzeć trud utrzymania, konserwacji i udostępniania tych najbardziej wymownych, autentycznych śladów Holokaustu i ludobójstwa, prosimy o kontakt:

PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-600 Oświęcim
Tel. +48 33 844 8003
Fax. +48 33 843 1862
e-mail: muzeum@auschwitz.org

Nr konta bankowego: 29 1130 1150 0012 1268 9720 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego
SWIFT CODE: GOSKPLPW

Możliwe jest także wsparcie Miejsca Pamięci bezpośrednio z naszej strony internetowej