Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Środki na utrzymanie

Realizacja misji Miejsca Pamięci, zachowanie jego autentyzmu i edukacja o historii Auschwitz wymagają nakładów finansowych przekraczających możliwości naszego Muzeum. Z tego względu oprócz przychodów własnych i dotacji polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), tak duże znaczenie mają środki pochodzące m.in. z Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz z Unii Europejskiej.

W 2021 r. dodatkowe środki – dotacje celowe MKiDN w wysokości 0,4 mln zł zostały przeznaczone na stworzenie laboratorium badawczego Pracowni Konserwatorskich; 0,2 mln zł na organizację Nowej Wystawy Głównej; 0,1 mln zł na realizację projektu związanego z organizacją Nowej Wystawy Polskiej; 59 tys. zł na realizację projektu edukacyjnego „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II Rzeczpospolitej w KL Auschwitz”; 12 tys. zł na realizację polsko-izraelskiego projektu edukacyjnego kształtowania przyszłości poprzez lekcje płynące z przeszłości – w ramach programu „Kultura inspirująca”.

Środki przekazane z Fundacji Auschwitz-Birkenau w wysokości 22,8 mln zł zostały przeznaczone na realizację zadań konserwatorskich prowadzonych w 2021 r. na obszarze terenu byłego obozu Auschwitz II-Birkenau oraz bieżącą konserwacją obiektów ruchomych w projekcje realizowanym w pracowniach konserwatorskich „Konserwacja Muzealiów i archiwaliów PMAB – waliz, koszy wiklinowych, puszek po cyklonie B, przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego, hełmów, butów, zabytków archeologicznych i «Listów obozowych» oraz digitalizacja dokumentów i planów zespołu Zentralbauleitung”. Ponadto wykonywana była dokumentacja projektowa konserwacji kolejnych obiektów, rozpoczęto prace nad wdrożeniem metodologii BIM oraz technologii GIS, które umożliwią tworzenie, udostępnianie i zarządzanie mapami, aplikacjami i danymi przestrzennymi.

Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz MKiDN współfinansują realizację projektu „Zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę trasy zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau o przestrzeń poobozową budynków Schlachthaus i Molkerei oraz przebudowę sali kinowej”. Realizacja projektu w 2021 r. została sfinansowana w kwocie 13,4 mln zł ze środków UE oraz 4,3 mln zł ze środków MKiDN.

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wsparła działalność merytoryczną m.in. Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Biblioteki na kwotę 0,1 mln zł.

Muzeum Auschwitz oraz International Tracing Service w Bad Arolsen kontynuowali w 2021 r. realizację wspólnego projektu pod nazwą „Rekonstrukcja tożsamości deportowanych i więzionych w KL Auschwitz na podstawie danych archiwalnych PMA-B w Oświęcimiu i ITS w Bad Arolsen. Na ten cel Volkswagen AG & Internationales Auschwitz Komitee przeznaczył w 2021 roku 0,7 mln zł.

Stiftung Bayerische Gedenkstädte z Monachium oraz Muzeum Auschwitz kontynuują projekt, którego celem jest wyjaśnienie losów polskich więźniów politycznych z obozu koncentracyjnego Auschwitz w kompleksach obozowych Dachau i Flossenbürg. Projekt jest realizowany przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Gedenkstädte Flossenbürg oraz Gedenkstädte Dachau i finansowany w całości przez Fundację. Wartość środków przeznaczonych na realizację projektu w 2021 r. wynosi 0,3 mln zł. Wartość dotacji, jakiej udzieliła Auschwitz-Birkenau Memorial Foundation ze Stanów Zjednoczonych w 2021 r. z przeznaczeniem na budowę Centrum Obsługi Odwiedzających w Miejscu Pamięci, pochodzącej ze wsparcia finansowego darczyńców Ronalda S. Laudera oraz Joela i Ulrikę Citron, wyniosła 8,5 mln zł.

W ramach projektu Memory 4.0 – polegającego na przedstawianiu młodym zwiedzającym w ramach tzw. iWitness lessons różnych grup osób prześladowanych w obozie Auschwitz, Fundacja „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość) przekazała w 2021 r. środki w wysokości 30 tys. zł.

Miejsce Pamięci i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau to zobowiązanie pamięci i edukacji przyszłych pokoleń całego świata.

Każdą instytucję i każdą osobę dobrej woli, pragnącą wesprzeć trud utrzymania, konserwacji i udostępniania tych najbardziej wymownych, autentycznych śladów Holokaustu i ludobójstwa, prosimy o kontakt:

PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-600 Oświęcim
Tel. +48 33 844 8003
Fax. +48 33 843 1862
e-mail: muzeum@auschwitz.org

Nr konta bankowego: 29 1130 1150 0012 1268 9720 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego
SWIFT CODE: GOSKPLPW

Możliwe jest także wsparcie Miejsca Pamięci bezpośrednio z naszej strony internetowej