Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Środki na utrzymanie

Zachowanie autentyzmu, edukacja oraz inne elementy misji Miejsca Pamięci wymagają nakładów finansowych przekraczających możliwości Muzeum. Dlatego też poza przychodami własnymi i dotacją polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) duże znaczenie mają środki przekazywane m.in. przez Fundację Auschwitz‑Birkenau oraz środki z Unii Europejskiej.

W 2022 r. środki celowe MKiDN w wysokości 7,9 mln zł zostały przeznaczone na następujące projekty: 5,4 mln zł na kolejne etapy budowy Centrum Obsługi Odwiedzjących; 0,9 mln zł na projekt Nowej Wystawy Polskiej; 0,6 mln zł na projekt Nowej Wystawy Głównej; 0,6 mln zł na stworzenie laboratorium badawczego Pracowni Konserwatorskich; 0,1 mln zł na polsko‑izraelski projekt edukacyjny; 65 tys. zł na realizację projektu edukacyjnego „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II Rzeczpospolitej w KL Auschwitz”.

Środki przekazane z Fundacji Auschwitz‑Birkenau w wysokości 22,2 mln zł zostały przeznaczone na realizację zadań konserwatorskich prowadzonych w 2022 r. na obszarze terenu byłego obozu Auschwitz II‑Birkenau oraz na bieżącą konserwację obiektów ruchomych w projekcie realizowanym w Pracowniach Konserwatorskich „Konserwacja waliz, butów, szczotek, naczyń emaliowanych, obiektów tekstylnych, puszek po cyklonie B, zabytków archeologicznych i listów obozowych; digitalizacja dokumentów i planów zespołu Zentralbauleitung”. Poza tym opracowywane były również karty ewidencyjne obiektów archeologicznych oraz konserwacja malarskich nawarstwień ściennych w blokach dawnego Auschwitz I. W ramach wdrożenia BIM zrealizowano dwie umowy wykonawcze i opracowano modele BIM stanu zachowania oraz stanu powykonawczego jednego baraku murowanego. Trwają również prace nad wdrożeniem systemu GIS umożliwiającego tworzenie, udostępnianie i zarządzanie mapami, aplikacjami i danymi przestrzennymi. W trakcie opracowania jest koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej. Ze środków Fundacji sfinansowano też prace przy jednej z dróg poobozowych na terenie byłego obozu Auschwitz II‑Birkenau, skanowanie laserowe czterech baraków murowanych. Dofinansowano też digitalizację i mikrofilmowanie zbiorów bibliotecznych oraz projekt bezpieczeństwa na terenie Auschwitz II‑Birkenau.

Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz MKiDN współfinansują realizację projektu „Zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę trasy zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz‑Birkenau o przestrzeń poobozową budynków Schlachthaus i Molkerei oraz przebudowę sali kinowej”. Realizacja projektu w 2022 r. została sfinansowana w kwocie 5,2 mln zł ze środków UE oraz 3,5 mln zł ze środków MKiDN.

Miejsce Pamięci i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau to zobowiązanie pamięci i edukacji przyszłych pokoleń całego świata.

Każdą instytucję i każdą osobę dobrej woli, pragnącą wesprzeć trud utrzymania, konserwacji i udostępniania tych najbardziej wymownych, autentycznych śladów Holokaustu i ludobójstwa, prosimy o kontakt:

PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-600 Oświęcim
Tel. +48 33 844 8003
Fax. +48 33 843 1862
e-mail: muzeum@auschwitz.org

Nr konta bankowego: 29 1130 1150 0012 1268 9720 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego
SWIFT CODE: GOSKPLPW

Możliwe jest także wsparcie Miejsca Pamięci bezpośrednio z naszej strony internetowej