Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Przed Zagładą

Droga do Auschwitz

W początkach lat dwudziestych XX ubiegłego stulecia partia nazistowska (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NSDAP) była jednym z licznych radykalnych ugrupowań politycznych, zdobywających w Niemczech poparcie wskutek rozczarowania społeczeństwa wynikiem I wojny światowej. Utrata części terytorium na wschodzie, ograniczenie liczebności armii i floty, a wreszcie kryzys gospodarczy wraz z rujnującą hiperinflacją, przyczyniły się do powstania wśród ludności kraju przekonania, że sytuacja ta jest wynikiem spisku mrocznych sił, mających na celu zniszczenie Niemiec i pozbawienie ich mocarstwowej pozycji. O tym, że pozycja taka jest Niemcom z woli Opatrzności przynależna, większość obywateli państwa karmionych od lat nacjonalistyczną propagandą nie miała wątpliwości.