Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Różne grupy więźniów

Żydzi

Żydzi w KL Auschwitz.
Żydzi w KL...

Do początku 1942 r. naziści deportowali do KL Auschwitz Żydów przywożonych w stosunkowo niedużej liczbie razem z więźniami nie-żydowskimi, głównie Polakami, którzy stanowili do połowy 1942 r. większość stanu liczbowego obozu.
Czytaj całość

Polacy

Polacy w KL Auschwitz.
Polacy w KL...

Podstawowym celem polityki niemieckiej na obszarze okupowanej Polski po zlikwidowaniu polskiego państwa i jego instytucji była eksploatacja zasobów materialnych, siły roboczej oraz usuwanie z jej terenu miejscowej ludności – Polaków i członków mniejszości narodowych. Odbywało się to poprzez ich wysiedlenie i systematyczną eksterminację. Ziemie polskie miały być całkowicie zgermanizowane przez zasiedlenie Niemcami opustoszałych terenów. 

Pierwszy transport Polaków, więźniów politycznych, skierowany przez Niemców z więzienia w Tanowie, dotarł do obozu Auschwitz 14 czerwca 1940 r. Dlatego też Sejm RP ustanowił dzień 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Czytaj całość

Romowie

Romowie w KL Auschwitz.
Romowie w KL...

Romowie (w języku niemieckim Zigeuner, jak określano ich w oficjalnej dokumentacji niemieckiej tego okresu) uznani zostali przez nazistów niemieckich za wrogów III Rzeszy w związku z tym skazano ich na izolację i zagładę.

Czytaj całość

Radzieccy jeńcy wojenni

Fotografia Jozi Chajdarowa jeńca radzieckiego pochodzącego z Uzbekistanu, który zginął w KL Auschwitz 4 marca 1942 r.
Fotografia Jozi...

Radzieckich jeńców wojennych zaczęto przywozić do KL Auschwitz wkrótce po rozpoczęciu wojny przez Niemcy ze Związkiem Radzieckim (22 czerwca 1941 roku). Według relacji więźniów, transporty takie pojawiały się w KL Auschwitz już od lipca 1941 roku. Przywiezieni nimi jeńcy byli początkowo najczęściej rozstrzeliwani  w żwirowniach znajdujących się w pobliżu obozu.

Czytaj całość

Świadkowie Jehowy

Oprócz krótkich wzmianek, literatura dotycząca historii obozu koncentracyjnego Auschwitz nie uwzględnia Świadków Jehowy (w rejestrach obozowych określanych jako Badacze Pisma Świętego), którzy zostali osadzeni w obozie z powodu swoich przekonań religijnych. Ci więźniowie zasługują na bliższą uwagę ze względu na sposób, w jaki zachowali się podczas pobytu w warunkach obozowych, trzymając się zasad moralnych. Było to wynikiem ich przekonań religijnych opartych na Biblii oraz sprzeciwu wobec wszelkich form przemocy.

Czytaj całość

Więźniowie Auschwitz innych narodowości

Poza Żydami, Polakami, Cyganami i jeńcami radzieckimi osadzono w obozie około 25 tys. więźniów innych narodowości. Badania nad losem pozostałych grup narodowościowych nie zostały jeszcze zakończone, dlatego dotyczące ich dane liczbowe należy traktować jako fragmentaryczne i minimalne, niekiedy przykładowe.

Czytaj całość

Homoseksualiści - odrębna kategoria więźniów

(Poniższe artykuły pochodzą z nr. 19 biuletynu informacyjnego Pro Memoria, wydanego w czerwcu 2003 r. przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Fundację Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau)

Czytaj całość