Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Pobyty studyjne

Zwiedzający Miejsce Pamięci fot. T. Pielesz
Zwiedzający Miejsce...

Centrum Edukacji organizuje jedno- i dwudniowe pobyty studyjne w Miejscu Pamięci przeznaczone dla młodzieży szkolnej. Ich celem jest zapoznanie uczestników z tematyką i pogłębienie wiedzy na temat II wojny światowej, Auschwitz i Holokaustu. Organizacją pobytów studyjnych zajmują się pracownicy Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. 

Pobyt studyjny składa się z:
• zwiedzania Miejsca Pamięci z przewodnikiem,
• wybranych zajęć edukacyjnych: warsztatówprelekcjiprezentacji multimedialnych wykładów.

Czytaj całość

Przygotowanie wizyty

Tereny byłego Auschwitz II-Birkenau
Tereny byłego...

Etap pierwszy powinien obejmować zarówno kwestie organizacyjne, przygotowanie merytoryczne, jak i emocjonalne uczniów. Pomysł wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz należy przedyskutować z uczniami, a czasem także z innymi nauczycielami i rodzicami (zwłaszcza w przypadku dzieci poniżej 13. roku życia).

Czytaj całość

Realizacja wizyty

Tereny byłego Auschwitz I
Tereny byłego...

Etap ten jest najważniejszym w całym projekcie pobytu studyjnego. Wymaga on odpowiedniego zaangażowania merytorycznego i emocjonalnego wszystkich biorących udział w wizycie, tj. uczniów, nauczyciela i przewodnika. Rolą tych ostatnich jest stworzenie młodzieży jak najlepszych warunków do skonfrontowania się z historią i przesłaniem Miejsca Pamięci.

Czytaj całość

Podsumowanie wizyty

Uczestnicy pobytu studyjnego przy Pomniku Ofiar. Fot. Tomasz Pielesz
Uczestnicy pobytu...

Celem ostatniego etapu pobytu studyjnego w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz jest umożliwienie jej uczestnikom spojrzenia z dystansu na swoje przeżycia i zdobytą podczas wizyty wiedzę. Dzieje się to zazwyczaj w trakcie tzw. lekcji podsumowującej.

Czytaj całość