Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Pobyty studyjne

Centrum Edukacji organizuje jedno- i dwudniowe pobyty studyjne w Miejscu Pamięci przeznaczone dla młodzieży szkolnej. Ich celem jest zapoznanie uczestników z tematyką i pogłębienie wiedzy na temat II wojny światowej, Auschwitz i Holokaustu. Organizacją pobytów studyjnych zajmują się pracownicy Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. 

Pobyt studyjny składa się z:

Kontakt — rezerwacja pobytów studyjnych

Obsługa Odwiedzających
Marta Ortman, Barbara Gębołyś-Warmbier, Katarzyna Bisaga
mail: ,
tel. (+48) 33 844 8096 lub 8101

Pobyt studyjny młodzieży w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz powinien być dobrze przygotowany, odpowiednio przeprowadzony i podsumowany. Dlatego musi się składać się z trzech powiązanych ze sobą i wzajemnie uzupełniających się etapów, tj. przygotowaniawizyty i podsumowania.

Zakres, treść, forma i sposób realizacji wizyty powinny być każdorazowo uzgadnianie z pracownikiem MCEAH. Stąd warunkiem dobrze przygotowanego i przeprowadzonego pobytu studyjnego w Miejscu Pamięci jest udana współpraca między szkołą a Muzeum. W jego organizacji warto wykorzystać zalecenia Międzynarodowej Grupy Zadaniowej ds. Współpracy w Dziedzinie Edukacji, Upamiętniania i Badania nad Holokaustem. Nieocenione w przygotowaniu i przeprowadzeniu tej wizyty mogą być także wskazówki zawarte w „Przygotowanie do wizyty w Miejscu Pamięci i Muzeum Auschwitz” opracowanym przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Radą Europy. 

Wiele cennych uwag teoretycznych i wskazówek praktycznych, łącznie z gotowymi propozycjami scenariuszy lekcji można także znaleźć w następujących publikacjach:

  • „Jak uczyć o Auschwitz i Holokauście. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli”, pod red. Jolanty Ambrosewicz-Jacobs, Krystyny Oleksy i Piotra Trojańskiego, Oświęcim 2007. 
  • „Auschwitz i Holokaust — dylematy i wyzwania polskiej edukacji”, pod red. Piotra Trojańskiego, Oświęcim 2008. 
  • Tomasz Kranz, „Edukacja Historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki”, Lublin 2009 (wydanie II zmienione).
  • „Głosy Pamięci” seria wydawnicza.