Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Archiwum

Auschwitz a moja ziemia

Wystawa prac uczestników szóstej edycji projektu
Wystawa prac...

Projekt edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Realizowany od 2004 r. projekt pt. „Auschwitz — moja ziemia. Historia i pamięć po 60 latach” początkowo skierowany był do nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu oświęcimskiego. W kolejnych latach do udziału w nim zaproszono również szkoły Małopolski Zachodniej i Śląska. Od 2010 r.  kontynuowany jest pod zmienionym tytułem „Auschwitz a moja ziemia. Historia i pamięć po latach”. 

Głównymi celami projektu są: szkolenie nauczycieli i uczniów oraz przedstawienie nauczycielom z powiatu oświęcimskiego możliwości edukacyjnych w pracy z młodzieżą szkolną w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

W ciągu siedmiu lat, które minęły od początku realizacji projektu „Auschwitz a moja ziemia”, zmieniała się tematyka poszczególnych edycji, rozrastała się grupa zainteresowanych; najpierw byli to uczniowie szkół powiatu oświęcimskiego, następnie Małopolski i Śląska, a w roku 2010 także z innych rejonów Polski.

Łącznie w pięciu edycjach projektu organizowanego od 2004 r. wzięło udział ponad 3500 uczestników.

Organizatorami konkursu są Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli — Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu.

Projekt Auschiwtz — moja ziemia — kolejne edycje:

I edycjaII edycja , III edycja , IV edycja , V edycja , VI edycja

Auschwitz w literaturze

Uczestnicy projektu
Uczestnicy projektu

Projekt dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych nr 4 w Oświęcimiu.

Projekt rozpoczął się w październiku 2010 r. Młodzież uczestniczyła wówczas w warsztatach poświęconych analizie wierszy. W listopadzie w ramach projektu przyjechała do Oświęcimia grupa teatralna (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów) z Jasieńca. Uczniowie z Oświęcimia i Jasieńca wspólnie odwiedzili teren byłego obozu Auschwitz-Birkenau oraz miasto Oświęcim. Następnie grupa teatralna zaprezentowała uczniom Powiatowego Zespołu Szkół swoje przedstawienie „Zapamiętaj imię moje”, które otrzymało m.in. Nagrodę Specjalną na V Powiatowym Przeglądzie Teatrów Młodzieżowych organizowanym przez Centrum Kultury Regionalnej w Grójcu. Uczestnicy wzięli również udział w spotkaniu z byłymi więźniarkami Batszewą Dagan oraz Zofią Łyś. Odbyły się także warsztaty na wystawach narodowych Muzeum, a także zajęcia poświęcone analizie wierszy Batszewy Dagan oraz prelekcje dotyczące historii obozu Auschwitz i Holokaustu. Końcowym etapem projektu był konkurs na najlepszą analizę wiersza Batszewy Dagan z tomiku poezji „Błogosławiona bądź wyobraźnio przeklęta bądź!”, która została opublikowana e miesięczniku „Oś” wydawanym przez Muzeum Auschwitz oraz na stronie internetowej Muzeum.

WIĘCEJ o projekcie

Co w moim dzisiejszym życiu znaczy Auschwitz? — konkurs literacki

Konkurs literacki „Co w moim dzisiejszym życiu znaczy Auschwitz?” Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jego celem jest pielęgnowanie pamięci ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz oraz wszystkich ofiar Holokaustu, a także kształtowanie i rozwijanie wrażliwości na niesprawiedliwość i krzywdę ludzką, w szczególności wśród młodego pokolenia. 

— Nie sposób zrozumieć dzisiejszej Europy bez poznania Auschwitz. Nie można bez Auschwitz zrozumieć dzisiejszego człowieka. Hasło „nigdy więcej” nie przebrzmiało i każde pokolenie musi pojąć ciężar wyzwania, jakie stawia pamięć — powiedział dyrektor Muzeum Auschwitz dr Piotr M.A. Cywiński.

Zdaniem Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz konkurs jest okazją do głębszej, osobistej refleksji nad tym, czym był Auschwitz. — Edukacja na temat tego symbolu głęboko zakorzenionej nienawiści, okrucieństwa i dyskryminacji jest niezwykle istotna, uzmysławia nam bowiem, że instytucje demokratyczne i prawa człowieka nie są nam dane ot tak sobie, raz na zawsze — należy je stale chronić i pielęgnować, a gdy trzeba, walczyć o nie.  Tak aby zbrodnia Auschwitz nigdy więcej się nie powtórzyła i nigdy nie zrodziła się w ludzkich umysłach — powiedziała prof. Lipowicz.

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znaleźć można w Regulaminie

Patronem medialnym konkursu jest miesięcznik „Mówią Wieki”. 

PLIKI PDF DO POBRANIA

Regulamin konkursu „Co w moim dzisiejszym życiu znaczy Auschwitz?”

UWAGA! Termin przesyłania prac minął 31 stycznia. 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 29 maja br.

Międzynarodowa Akademia Letnia: Historia, Pamięć, Edukacja

Uczestnicy Międzynarodowej Akademii Letniej na wystawie romskiej. Foto jarmen
Uczestnicy...

W 2011 r. Centrum Edukacji uruchomiło nowy program edukacyjny dla indywidualnego odbiorcy anglojęzycznego.

Zróżnicowany program Akademii oprócz dokładnego zwiedzania byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego objął m.in. serię wykładów i dyskusji na tematy związane z historią Auschwitz oraz dziejami powojennymi, w tym polsko-żydowskie stosunki w czasie wojny oraz zadania edukacyjne stojące w XXI w. przed Muzeum Auschwitz, najbardziej na świecie znanym Miejscem Pamięci i zarazem symbolem Holokaustu.

W pierwszej edycji Akademii wzięło udział  ponad dwudziestu uczestników z całego świata, w różnym wieku i różnych profesji.

WIĘCEJ O PROJEKCIE — LINK

Nauczanie o Holokauście w perspektywie europejskiej

Program zapoczątkowany w 2010 r. w porozumieniu z Domem Anny Frank w Amsterdamie. Biorą w nim udział nauczyciele, trenerzy, dydaktycy i metodycy oraz pracownicy działów oświatowych miejsc pamięci związanych z historią II wojny światowej.

Podczas seminariów uczestnicy z Polski i Holandii prezentują przykłady dobrych praktyk w nauczaniu o Holokauście i II wojnie światowej w obu krajach. Szczególny nacisk jest kładziony na edukację w miejscu pamięci i muzeum, przygotowanie młodzieży do wizyt na tym terenie, edukacyjne wystawy objazdowe i innowacyjne rozwiązania dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu o Holokauście.

Uczestnicy mają do wyboru jedno z poniższych zadań:

  • opracowanie podręcznika opartego na koncepcji edukacji rówieśniczej do wykorzystania w pracy z wystawą objazdową pt. „Anna Frank — historia na dzień dzisiejszy”,
  • opracowanie przewodnika przygotowującego młodzież do wizyt w Auschwitz i w innych miejscach pamięci,
  • opracowanie materiałów dydaktycznych towarzyszących polskiej edycji opowieści graficznej pt. „Poszukiwanie”,
  • opracowanie koncepcji edukacyjnej wystawy objazdowej poświęconej problematyce Auschwitz.

Projekt pt. „Nauczanie o Holokauście z perspektywy europejskiej” jest finansowany ze środków holenderskiego Ministerstwa Opieki Społecznej, Zdrowia i Sportu.

W skład polskiej grupy organizatorów weszli specjaliści z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (dr Piotr Trojański, Alicja Białecka, Marta Berecka), Żydowskiego Instytutu Historycznego (Edyta Kurek) oraz z Państwowego Muzeum na Majdanku (Jolanta Laskowska). Członkowie grupy roboczej z Holandii to Karen Polak, Levien Rouw z Domu Anny Frank w Amsterdamie, Annemiek Gringold z Hollandsche Schowburg oraz Rob van Otterdijk z Fontys University.

Różne aspekty Zagłady w filmie fabularnym i dokumentalnym

Różne aspekty Zagłady w filmie fabularnym i dokumentalnym
Różne aspekty...

Projekt „Różne aspekty Zagłady w filmie fabularnym i dokumentalnym” rozpoczął się w październiku 2009 r.

Jego uczestnicy — uczniowie oświęcimskich szkół średnich wzięli wówczas udział w warsztatach na terenie wystaw narodowych znajdujących się z Muzeum. Ponadto uczestniczyli w zajęciach poświęconych recenzji filmowej oraz w szeregu prelekcji prezentujących historię Auschwitz i Holokaustu. Końcowym etapem projektu był konkurs na najlepszą recenzję filmu fabularnego lub dokumentalnego związanego z historią Auschwitz i Holokaustu. W trakcie warsztatów literackich uczniowie poznali zasady pisania recenzji, jej miejsce wśród tekstów dziennikarskich, konstrukcję i cele jej powstawania. W czasie prelekcji filmowych młodzież zapoznała się z poszczególnymi tematami z historii obozu Auschwitz. Recenzja, która zajęła I miejsce, została opublikowana w wydawanym przez Muzeum miesięczniku „Oś Oświęcim — Ludzie — Historia — Kultura”.

Seminaria dla księży katolickich

Przed Mszą św. na Górze Tabor
Przed Mszą św. na...

Projekt seminariów edukacyjnych w Izraelu dla księży katolickich.

W ramach współpracy z Yad Vashem, Komitetem ds. Dialogu z Judaizmem, Centrum Dialogu i Modlitwy oraz dzięki pomocy przewodniczącego Radą Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego i przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem w latach 2008-2009 r. odbyły się trzy seminaria dla polskich księży katolickich.

W ramach współpracy z Międzynarodową Szkołą Nauczania o Holokauście Yad Vashem, Komitetem ds. Dialogu z Judaizmem, Centrum Dialogu i Modlitwy oraz dzięki pomocy przewodniczącego Radą Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego i przewodniczącego Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem w latach 2008-2009 r. odbyły się trzy seminaria dla polskich księży katolickich.

Wśród uczestników znaleźli się członkowie Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem, organizatorzy Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce, przedstawiciele katolickich mediów, naukowcy, wykładowcy uniwersyteccy, dyrektorzy szkół katolickich i katecheci. Przed wyjazdem uczestnicy spotkali się w Oświęcimiu na seminarium przygotowanym przez CDiM oraz MCEAH. Spotkanie miało na celu przybliżenie historii KL Auschwitz oraz zapoznanie ze specyfiką i złożonością tematyki Auschwitz.

Szkoła Letnia Nauczania o Holokauście

Uczestnicy II edycji Szkoły Letniej. Fot. Bartosz Bartyzel
Uczestnicy II...

Projekt adresowany był do nauczycieli, studentów, trenerów i liderów organizacji pozarządowych z całej Polski, zajmujących się tematyką Holokaustu.

Miał on na celu poszerzenie wiedzy na temat sposobów uczenia o Holokauście, wzbogacenie warsztatu metodycznego oraz ułatwienie nawiązania współpracy z innymi nauczycielami.
Biorący udział w szkole zwiedzali tereny byłego obozu, zapoznawali się z zawartością Działu Zbiorów oraz uczestniczyli w wykładzie o pedagogice miejsc pamięci oraz w zajęciach warsztatowych.
Program był wspólnym przedsięwzięciem polskich instytucji: Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz amerykańskiego partnera The Illinois Holocaust Museum and Education Center, Skokie, Illinois, USA. W sześciu edycjach Szkoły Letniej wzięło udział 250 osób.

Tor

Centrum Dokumentacyjne Terenu Zjazdów Partyjnych NSDAP w Norymberdze we współpracy z MCEAH prowadziło od maja 2010 r. do stycznia 2011 r. projekt „Tor”.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej instalacji multimedialnej projekt miał na celu stworzenie unikalnego połączenia miejsca, w którym zaplanowano i wprowadzano w życie politykę rasizmu i ludobójstwa, z miejscami symbolizującymi Shoah. W ten sposób powiązane ze sobą zostały Norymberga – miasto, w którym w 1935 r. ogłoszone zostały ustawy norymberskie — oraz Auschwitz-Birkenau i inne ośrodki Zagłady. 18 maja została otwarta wystawa i instalacja, która była dostępna do końca października 2010 r.

W ramach projektu rozwijana była współpraca polsko-niemiecka i wymiana doświadczeń multiplikatorów z obu krajów. Przewidziane zostały dwa tygodniowe seminaria dla edukatorów, pedagogów, pracowników miejsc pamięci z Polski i Niemiec zainteresowanych i związanych z edukacją o Holokauście i II wojnie światowej. Pierwsze z nich odbyło się w dniach od 13 do 19 czerwca 2010 roku w Norymberdze, kolejne  w dniach 5-10 września w Polsce.

Warsztaty Europejskie

Warsztaty Rady Europy. Fot. Małgorzata Jasińska
Warsztaty Rady...

Cykl seminariów będący realizacją zobowiązania polskiego ministra edukacji, Mirosława Sawickiego, podjętego w trakcie seminarium europejskich ministrów edukacji Rady Europy, które odbyło się w Krakowie i Oświęcimiu w dniach 4-6 maja 2005 r. 

Tematyka i program seminariów dotyczą nauczania Pamięci w kontekście Dnia Pamięci o Holokauście i przeciwdziałania zbrodniom przeciwko ludzkości. Organizatorami seminariów są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rada Europy, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Akademia Pedagogiczna w Krakowie.

12-13 października 2007 r.
Auschwitz — historia, pamięć i edukacja. Nauczanie o Holokauście w autentycznym miejscu pamięci

W programie pobytu w Miejscu Pamięci zaplanowano m.in.: zwiedzanie terenów byłego obozu, wykłady, warsztaty oraz spotkanie z Kazimierzem Smoleniem — byłym więźniem obozu i byłym dyrektorem Muzeum. Uczestnicy seminarium odwiedzili także oświęcimską synagogę i Żydowskie Centrum Edukacyjne. W programie udział wzięło 31 uczestników.

8-13 września 2008 r.
Auschwitz – pamięć dla przyszłości. Edukacja o Holokauście w autentycznym miejscu pamięci

W programie seminarium znalazły się wykłady i prezentacje nt. historii Auschwitz oraz warsztaty poświęcone problematyce przygotowania młodzieży do wizyty w miejscu pamięci. Uczestnicy seminarium mieli również okazję do wymiany doświadczeń w nauczaniu o Holokauście oraz organizacji obchodów Dnia Pamięci w swoich krajach. Uczestniczyło w nim 27 nauczycieli z krajów członkowskich Rady Europy oraz Izraela.

20-26 września 2009 r.
Auschwitz i Holokaust w kontekście nauczania o pamięci w Europie

W programie zaplanowano m.in.: zwiedzanie terenów byłego obozu, spotkanie z byłą więźniarką obozu Auschwitz, wykłady poświęcone politycznym i rasistowskim zasadom nazistowskiej polityki eksterminacyjnej, znaczeniu Auschwitz jako Miejsca Pamięci. Uczestnicy odwiedzili także synagogę i Centrum Żydowskie, Centrum Dialogu i Modlitwy oraz Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży. Całość zakończył pobyt uczestników na terenach byłego obozu Jawischowitz oraz wizyta w byłym ośrodku SS-Solahuette w Międzybrodziu.

26-29 maja 2010 r.
Seminarium poświęcone edukacji na rzecz zapobiegania zbrodniom przeciwko ludzkości

Tematyka i program warsztatów dotyczyły nauczania Pamięci w kontekście Dnia Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałania Zbrodniom Przeciwko Ludzkości. Majowe seminarium zorganizowane zostało dla 20 trenerów, wśród nich absolwentów Warsztatów Europejskich oraz 5 szkolących ich ekspertów. W trakcie seminarium uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń dotyczących edukacji na rzecz zapobiegania zbrodniom przeciw ludzkości. Prezentowali i omawiali scenariusze zajęć szkoleniowych dotyczących tej problematyki. Ostatni dzień spędzili na terenie Miejsce Pamięci Auschwitz.

Zaschnięte Róże

Projekt przeznaczony dla młodzieży, którego głównym celem było budzenie i pogłębianie świadomości historycznej, kształtowanie postawy odpowiedzialności, inspirowanie do poznawania historii najbliższej okolicy poprzez szukanie pamiątek historycznych.

Udział w nim brała młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu oświęcimskiego. W dwóch edycjach konkursu w latach 2007 i 2008 udział wzięło 60 osób. Projekt otrzymał wyróżnienie w kategorii Programy Edukacyjne, Oświatowo-Wychowawcze i Promocyjne w ramach Wydarzenia Muzealne Roku Sybilla 2006.

Więcej o I edycji konkursu
Więcej o II edycji konkursu