Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Auschwitz - moja ziemia. Historia i pamięć po sześćdziesięciu latach

13-12-2005

12 grudnia 2005 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży odbyła się konferencja podsumowująca program "Auschwitz - moja ziemia. Historia i pamięć po sześćdziesięciu latach", podczas której rozstrzygnięto konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z powiatu oświęcimskiego.

Program "Auschwitz - moja ziemia. Historia i pamięć po sześćdziesięciu latach" to wspólny projekt edukacyjny dla nauczycieli i uczniów przygotowany przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Międzynarodowy Domu Spotkań Młodzieży. Projektem objęte zostały szkoły gimnazjalne i średnie z terenu powiatu oświęcimskiego. Grupa młodzieży z każdej ze szkół została skonfrontowana z trudnym tematem KL Auschwitz, nauczyciele natomiast poznali możliwości wykorzystania zbiorów i archiwaliów muzealnych do codziennej pracy z uczniami.

Na ogłoszony konkurs młodzież przygotowała prace w formie plastycznej, literackiej i multimedialnej. Wszystkie dotyczyły odczuć młodych ludzi wynikających z konformacji z historią KL Auschwitz. Ze szkół średnich najwięcej było prac literackich, zaś w gimnazjach dominowały prace plastyczne.

Komisja w składzie: Alicja Bartuś (przewodnicząca Zarządu Fundacji na rzecz MDSM), Alicja Białecka (kustosz, MCEAH w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau), Teresa Szakiel (wicedyrektor MCDN) i Paweł Warchoł (artysta plastyk) przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

 • w kategorii literackiej nagrody otrzymali: Joanna Hebda (PZ nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Oświęcimiu) i Miłosz Myśliwiec (Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach). Ponadto wyróżniono prace: Alicji Włodarczyk (PZ nr 1 Szkół Ogólnokształcących w Oświęcimiu) i Darii Skęczek (Gimnazjum w Nowej Wsi).
 • w kategorii praca plastyczna nagrodzono prace: Pauliny Zawadzkiej (PZ nr 1 Szkól Ogólnokształcących w Oświęcimiu) i Kordiana Szpyrki (Gimnazjum nr 2 w Kętach) Wyróżnienia przyznano: Katarzynie Tetli (PZ nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego) i Klaudii Śmiechowskiej (Miejskie Gimnazjum nr 3 w Oświęcimiu)
 • w kategorii audiowizualnej nagrody zdobyli: zespół z PZ nr4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Oświęcimiu (Paulina Czuwaj i Wojciech Bukowski) oraz z Gimnazjum Gminnego nr 2 w Zaborzu (Anna Siwek, Natalia Warmuzek, Krzysztof Wanat)
 • wyróżnienia: zespół z Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczech (Kamil Halski, Łukasz Badera, Konrad Tobiczyk, Wojciech Łysakowski) oraz zespół z Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie (Dorota Klimek, Magdalena Skoczylas).

O projekcie

W projekcie udział wzięło ponad 700 uczniów z 34 szkół z powiatu oświęcimskiego. Projekt składał się z kilku etapów:

I. etap (październik 2004 – marzec 2005) – program dla szkół średnich

W październiku 2004 odbyła się jednodniowa konferencja dla nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych pt.: „Możliwości wykorzystania zbiorów, archiwaliów i terenów PMA-B w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły”, zaś w listopadzie - wyjazdy studyjne uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

- program dla szkół gimnazjalnych

W lutym 2005 odbyła się jednodniowa konferencja dla nauczycieli gimnazjów pt.: „Możliwości wykorzystania zbiorów, archiwaliów i terenów PMA-B w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły”, zaś w marcu – wyjazdy studyjne gimnazjalistów do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

II. etap – (kwiecień - grudzień 2005)

– podsumowanie wyjazdów studyjnych podczas jednodniowej konferencji dla nauczycieli i ogłoszenie konkursu dla młodzieży z powiatu oświęcimskiego, którego przewodnim tematem były ich refleksje po pobycie studyjnym na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau

III. etap (12 grudnia 2005)

- konferencja podsumowująca projekt oraz rozstrzygnięcie konkursu

Cele programu:

 • Stworzenie przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu wspólnego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie metodyki nauczania o Auschwitz i Holokauście realizowanego w oparciu o bazę naukową, dokumenty archiwalne, dzieła sztuki oraz ekspozycje PMA-B w Oświęcimiu w ramach obchodów 60 rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau;
 • Stworzenie i realizacja programu nauczania o Auschwitz dla uczniów gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oświęcimskiego;
 • Zorganizowanie cyklu szkoleń dla nauczycieli i uczniów;
 • Przedstawienie nauczycielom z powiatu oświęcimskiego możliwości edukacyjnych w pracy z młodzieżą szkolną w PMA-B;
 • Szczegółowe zapoznanie nauczycieli z ofertą edukacyjną, pracą i zasobami poszczególnych działów Muzeum, zwłaszcza Archiwum, Działu Zbiorów, Działu Wystawienniczego i Centrum Edukacyjnego PMA-B;
 • Specjalistyczne zwiedzanie przez nauczycieli i uczniów wybranych elementów głównej wystawy historycznej oraz wystaw narodowych i miejsc nieznanych ogółowi odwiedzających jako wprowadzenie do metodyki nauczania o Auschwitz i Holokauście;
 • Przeprowadzenie konkursu

Patronat nad projektem objęli: Małopolski Kurator Oświaty i Wychowania oraz Marszałek Województwa Małopolskiego.

Projekt finansowany był przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Fundację Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Fundację MDSM a także przez innych sponsorów.

Patronami medialnymi projektu byli: Telewizja Kraków, Polskie Radio Program 1 oraz Dziennik Polski.