Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Materiały dla nauczycieli

„Przygotowanie do wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz” — publikacja dla edukatorów

Przygotowanie do wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz
Przygotowanie do...

Przygotowanie do wizyty w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz” to wydawnictwo przeznaczone dla nauczycieli i wychowawców planujących wizytę w Miejscu Pamięci. Znaleźć tam można nie tylko wszelkie niezbędne informacje praktyczne dotyczące organizacji wizyty, ale przede wszystkim teksty i materiały historyczne, konspekty lekcji oraz informacje dotyczące współczesnego znaczenia i funkcjonowania Miejsca Pamięci Auschwitz.

Czytaj więcej

Multibook - przygotowanie do wizyty w Miejscu Pamięci

 

DEUTSCH  |  ENGLISH |  ESPAÑOL  |  FRANÇAIS  |  ITALIANO 

Multibook w wersji dla niesłyszących (PJM)Multibook w wersji dla niesłyszących (SJM)

Multibook - interaktywne podsumowanie wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz

Interaktywny multibook podsumowujący wizytę w Miejscu Pamięci Auschwitz to propozycja Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście dla młodych ludzi, którzy odwiedzili Miejsce Pamięci.

Multibook w wersji dla niesłyszących (PJM)Multibook w wersji dla niesłyszących (SJM)

Memory 4.0 - edukacyjne narzędzie online dla międzynarodowych grup młodzieży

Memory 4.0 to zestaw scenariuszy zajęć oraz materiałów edukacyjnych online przygotowany w języku angielskim przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Jest on poświęcony losom i prześladowaniom różnych grup deportowanych do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.

Więcej 

Oś czasu - najważniejsze wydarzenia z historii Auschwitz

DEUTSCH  |  ENGLISH |  ESPAÑOL  |  FRANÇAIS  |  ITALIANO 

Lekcje internetowe

Lekcje internetowe.
Lekcje internetowe.

Muzeum Auschwitz przygotowało cały zestaw lekcji internetowych, które poruszają wiele aspektów historii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Wszystkie lekcje dostępne są na stronie: lekcja.auschwitz.org.

Podcast "O Auschwitz"

Historia obozu Auschwitz jest niezwykle złożona. Łączył on dwie funkcje: obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady. Nazistowskie Niemcy prześladowały w nim różne grupy ludzi, a kompleks obozowy nieustannie rozbudowywano i przekształcano. W podcaście „O Auschwitz” mówimy o historii obozu oraz o naszej współczesnej pamięci i o tym szczególnym miejscu.

Wszystkie podcasty dostępne są na stronie auschwitz.org/podcasty

Ostatni podcast:

„Zrozumieć Holokaust” — książka pomocnicza do nauczania o Zagładzie Żydów

Zrozumieć Holokaust
Zrozumieć Holokaust

Holokaust to zaplanowana, instytucjonalnie zorganizowana i systematycznie przeprowadzona eksterminacja 6 milionów europejskich Żydów w latach II wojny światowej. Aby spróbować zrozumieć to wydarzenie, trzeba sobie zadać kilka podstawowych pytań: dlaczego było to możliwe, jak do tego doszło oraz co zrobić, aby już nigdy więcej się nie powtórzyło. Autorzy książki “Zrozumieć Holokaust” — Robert Szuchta oraz dr Piotr Trojański — odpowiadają na te pytania, również rozważają m.in. kwestię stosunku społeczeństw do Żydów na przestrzeni dziejów, a także spojrzenia na współczesne relacje.

POBIERZ publikację “Zrozumieć Holokaust”

Prezentacje multimedialne do publikacji „Głosy Pamięci”

Seria
Seria

Prezentacje multimedialne do pracy dydaktycznej z publikacjami z serii „Głosy Pamięci”. Każda z publikacji serii Głosy Pamięci poświęcona jest jednemu z wielu zagadnień skomplikowanej historii obozu Auschwitz i zawiera oprócz naukowego artykułu, szczegółowo omawiającego dany temat, również wybór archiwalnych dokumentów, fotografii oraz relacji.

Publikację można nabyć w księgarni internetowej Muzeum.

Międzynarodowa konferencja edukacyjna „Pamięć w nas ciągle niedojrzała…”

Jak uczyć o Auschwitz i Holokauście w czasie, kiedy odchodzą ostatni naoczni świadkowie historii? Czy mamy do czynienia wyłącznie z przekazem historycznym, czy też edukatorzy powinni szukać nawiązań do problemów i wyzwań współczesnego świata? Jakie znaczenie mają dziś mówione i materialne świadectwa? To tylko niektóre z pytań stawianych podczas międzynarodowej konferencji edukacyjnej „Pamięć w nas ciągle niedojrzała…”, która odbyła się w Miejscu Pamięci Auschwitz w dniach 26-29 października.

Poniżej znajdą Państwo zapis dwóch spotkań panelowych, które miały miejsce w ramach konferencji - panelu z udziałem b. więźniów Auschwitz (w języku polskim) oraz panelu ekspertów (w języku angielskim)
Twórczość plastyczna więźniów KL Auschwitz. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli

Cierpienie i nadzieja. Album
Cierpienie i...

Zbiór scenariuszy lekcyjnych pt. Twórczość plastyczna więźniów KL Auschwitz. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli. Materiały zostały przygotowane w oparciu o album Cierpienie i nadzieja. Twórczość plastyczna więźniów obozu oświęcimskiego pod red. Jerzego Dałka i Teresy Świebockiej. Scenariusze przeznaczone są do pracy dydaktycznej z uczniami klas trzecich szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
Zawarte w albumie prace plastyczne więźniów obozu Auschwitz oraz fragmenty relacji nauczyciel może wykorzystać zarówno na lekcji historii, jak i sztuki lub języka polskiego. Natomiast przygotowane przez nauczycieli-praktyków scenariusze zajęć są doskonałą pomocą przy wyborze metody nauczania tragicznej historii Auschwitz. 

Wśród wskazówek dydaktycznych zawartych w materiałach dydaktycznych nauczyciel znajdzie wybrane fragmenty relacji byłych więźniów oraz fotografie, prace plastyczne i listy pochodzące z Działu Zbiorów i z Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Album można zakupić w muzealnej księgarni.

POBIERZ zbiór scenariuszy

Pakiet edukacyjny Obywatele Polscy w KL Auschwitz

Pakiet edukacyjny składa się z trzech elementów: 40 minutowego filmu dokumentalnego „Świadkowie” w reżyserii Mirosława Krzyszkowskiego. Prezentuje on portrety i los obywateli polskich deportowanych i więzionych w obozie – Polaków, Żydów i Romów – w kontekście historii nazistowskich Niemiec, powstania i funkcjonowania obozu Auschwitz oraz całego niemieckiego aparatu terroru. Kolejnym elementem projektu jest lekcja skonstruowana w oparciu o platformę Prezi, w skład której wchodzą scenariusz zajęć dla nauczycieli oraz karty pracy i karty refleksji dla uczniów. 

Scenariusz lekcji został oparty na losach sześciorga młodych ludzi. Są nimi: Bogdan Bartnikowski, Czesław Kempisty, Zofia Łyś, Rutka Laskier, Edward Paczkowski oraz Marian Turski. W materiałach pojawiają się też biogramy i relacje innych więźniów Auschwitz: Haliny Birenbaum, Batszewy Dagan, Józefa Garlińskiego, Israela Gutmana, Janiny Iwańskiej, Romana Kenta oraz rtm. Witolda Pileckiego. Bohaterami lekcji są zatem osoby, które w czasie II wojny światowej były w większości, w podobnym do uczniów wieku. 

Projekt powstał dzięki współpracy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Fundacji Wiara i Prawda. Produkcja została sfinansowana ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu wspierania działań związanych z pamięcią narodową. 

Lekcja dostępna jest w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i hebrajskiej.

Czytaj więcej

Pliki do pobrania

lekcja_scenariusz.pdf
lekcja_scenariusz.pdf
Scenariusz Lekcji
karty_pracy.pdf
karty_pracy.pdf
Karty Pracy
karty_refleksji.pdf
karty_refleksji.pdf
Karty Refleksji
hebrew-lesson_plan.pdf
hebrew-lesson_plan.pdf
ההנחות והמתווה של השיעור אזרחים פולנים באושוויץ
hebrew-reflection_cards.pdf
hebrew-reflection_cards.pdf
כרטיסי התבוננות
hebrew-workshop_materials.pdf
hebrew-workshop_materials.pdf
כרטיסי עבודה

Teka edukacyjna „75 lat po Aktion Reinchardt - współczesna pamięć o Zagładzie Żydów Polskich”

Tematyka scenariuszy, które znalazły się w tece, zogniskowana została wokół edukacji regionalnej, która ma pełnić rolę przygotowania młodzieży do wizyty w pobliskim miejscu pamięci. Pośrednio ma ona zachęcić do współpracy z osobami lub organizacjami, które na szczeblu lokalnym zajmują się tematyką historii i kultury Żydów oraz Holokaustem.

Teka została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich zawiera konspekty powstałe w oparciu o historię lokalną społeczności żydowskiej. Wśród nich znajdziemy duże miasta takie jak: Kraków, Gliwice, Bydgoszcz, Rybnik, Gdańsk oraz mniejsze ośrodki w których przed wojną również zamieszkiwali Żydzi:  Krzepice, Wadowice, Będzin, Żelichów. Druga część teki  ma charakter uniwersalny. W jej skład wchodzi pięć scenariuszy, które mogą zostać wykorzystane przez nauczycieli i edukatorów w całej Polsce.

„Wszystkie zostały opracowane i sprawdzone w praktyce przez doświadczonych nauczycieli, pasjonatów swojej pracy, a jednak pozostać powinny przede wszystkim punktem wyjścia do tworzonych przez odbiorców teki własnych pomysłów i rozważań. Mamy nadzieję, że nasze zróżnicowane propozycje staną się dla Państwa inspiracją do przeprowadzenia odpowiedzialnych i wychodzących naprzeciw potrzebom Państwa uczniów zajęć edukacyjnych” – napisała we wstępie do teki dr Agnieszka Kania.

Teka dostępna jest w wersji drukowanej w biurze Projektów Edukacyjnych MCEAH, a także w wersji elektronicznej

Realizację projektu 75 lat po „Aktion Reinhardt” – współczesna pamięć o zagładzie Żydów polskich dofinansowana została ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej