Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Mesersitz

Niewielki podobóz w Międzyrzeczu (niem. Mesersitz), w lasach pszczyńskich, założony w pierwszej poł. października 1942 r. Kilkudziesięciu przebywających w nim więźniów zatrudniano przy wyrębie drzew i pozyskiwaniu drewna odpadowego dla potrzeb spalania zwłok na stosach w Birkenau. W rejestrach szpitala w Auschwitz I odnotowano 28 więźniów przywiezionych w okresie 6 tygodni z Międzyrzecza, spośród których 11 wkrótce zmarło. Wiadomo, że podobóz istniał jeszcze w połowie stycznia 1943 r., niedługo potem został zlikwidowany.