Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Informowanie świata

Gryps ruchu oporu
Gryps wysłany z...

Obóz koncentracyjny (po niemiecku Konzentrationslager - KL) Auschwitz został założony przez okupacyjne władze niemieckie na przedmieściach Oświęcimia. W celu izolowania osadzonych tam więźniów okoliczna ludność polska została usunięta ze swych domów w kilku akcjach przeprowadzonych w latach 1940-1941. Wysiedlony obszar, zwany strefą interesów obozu, obejmował około 40 km2 powierzchni, był poddany stałemu nadzorowi i patrolowany przez esesmanów oraz niemiecką policję.

Możliwości nawiązania kontaktów z więźniami

Mimo tych zabezpieczeń istniały możliwości nawiązania tajnej łączności pomiędzy więźniami a światem zewnętrznym. Władze KL Auschwitz kierowały część więźniów do pracy poza obozem, co umożliwiało im kontakt mieszkającymi w pobliskich miejscowościach Polakami. Poza tym na terenie obozu zatrudniani byli przymusowo tzw. robotnicy cywilni, którzy pracując dla różnych wyspecjalizowanych firm niemieckich, wykonywali prace budowlane, instalacyjne i montażowe. Część robotników cywilnych oraz osób mieszkających w pobliżu strefy interesów obozowych zaangażowało się w niesienie pomocy więźniom mimo, że groziło to aresztowaniem i okrutnym śledztwem, które najczęściej kończyło się osadzeniem w obozie, a nawet rozstrzelaniem.