Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Członkowie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej (IV kadencji)

Grzegorz Berendt - przewodniczący

Polski historyk, naczelnik Biura Edukacji Publicznej w IPN w Gdańsku (2008-2013), wykładowca historii na Uniwersytecie Gdańskim, członek Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego, zastępca dyrektora ds. naukowych Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (2017-2021), od 2022 r. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dani Dayan - zastępca przewodniczącego

Dani Dayan jest przewodniczącym Yad Vashem, Światowego Centrum Pamięci o Holokauście. Przed objęciem stanowiska w Yad Vashem pełnił funkcję konsula generalnego Izraela w Nowym Jorku. Dayan jest wolontariuszem i szefem rady doradczej Nefesh B'Nefesh, a do czasu objęcia stanowiska w Nowym Jorku był członkiem Rady Yad Vashem.

Albert Stankowski - zastępca przewodniczącego

Polski historyk, członek Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce (2011-2015), współtwórca Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, były kierownik działu zbiorów niematerialnych. Doradca ds. kontaktów ze społecznością żydowską w POLIN, pomysłodawca i twórca portalu Wirtualny Sztetl, od 2018 r. dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.

Marek Zając - sekretarz Rady

Dziennikarz i publicysta. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalizujący się w tematyce społecznej i religijnej. Przewodniczący Rady Fundacji Auschwitz Birkenau.

Colette Avital

Izraelska dyplomatka i polityk pochodzenia rumuńskiego, ocalała z Holokaustu. Była posłanką do Knessetu z ramienia Izraelskiej Partii Pracy i Jednego Izraela (1999-2009) oraz m.in. konsulem generalnym Izraela w Nowym Jorku. Kierowała Centrum Organizacji Ocalałych z Holokaustu (Centre of Organizations of Holocaust Survivors) w Izraelu.

Zanet Battinou

Dyrektor Muzeum Historii Greckich Żydów. Członkini greckiej delegacji w International Holocaust Remebrance Alliance. Muzeum, którym kieruje upamiętnia między innymi tragedię greckich Żydów w okresie okupacji niemiecko-włoskiej i śmierć Żydów deportowanych m.in. do KL Auschwitz-Birkenau.

Michael Berenbaum

Dyrektor Instytutu Sigi Ziering, profesor Studiów Żydowskich na Amerykańskim Uniwersytecie Żydowskim (American Jewish University), wykładowca Przywództwa Społeczności Żydowskiej (Jewish Community Leadership). Był także redaktorem wykonawczym drugiego wydania Encyclopaedia Judaica. Był dyrektorem projektu nadzorującym tworzenie Muzeum Holokaustu w Stanach Zjednoczonych (United States Holocaust Memorial Museum). Następnie pełnił funkcję prezesa i dyrektora generalnego Fundacji Historii Wizualnej Ocalałych z Shoah (Survivors of the Shoah Visual History Foundation).

Sara Bloomfield

Od 1999 r. jest dyrektorem United States Holocaust Memorial Museum (Muzeum Holokaustu w Stanach Zjednoczonych). Współzałożycielka National Institute for Holocaust Education (Narodowego Instytutu Holokaustu) oraz Center for Advanced Holocaust Studies (Centrum Zaawansowanych Studiów nad Holokaustem). Członek MRO (2006-2012). 

Piotr Cywiński

Dyrektor Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Doktor nauk humanistycznych, historyk mediewista. Absolwent Uniwersytetu Marka Blocha w Strasburgu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Od 2006 r. dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. W latach 1996-2000 wiceprezes warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, w latach 2000-2010 jego prezes, a od 1996 r. członek jego zarządu. Wiceprzewodniczący Rady Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście (2005-2014). Autor wielu publikacji na temat Holokaustu. Członek MRO i jej sekretarz (2000-2006).

Jan Erik Dubbelman

Emerytowany pracownik Anne Frank House/Stichting w Holandii. Od 1982 zainicjował i nadzorował ponad 5 000 programów i prezentacji w 85 krajach na całym świecie.

ks. dr Paweł Gałuszka

Prezes zarządu Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2007 r. W latach 2010-2016 studiował na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Osoba rekomendowana do MRO przez kurię arcybiskupią w Krakowie.

Andras Heisler

Prezes Federacji Gmin Żydowskich (Federation of Jewish Communities) na Węgrzech. Wiceprezes Światowego Kongresu Żydów (World Jewish Congress).

Christoph Heubner

Ukończył studia na wydziale germanistyki, historii i polityki w Marburgu i Kassel. Literat i poeta, wieloletni współpracownik Aktu Znaku Pokuty Służby dla Pokoju i współzałożyciel Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży, wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego. 

Artur Hofman

Urodzony w 1959 r. Polski działacz społeczności żydowskiej w Polsce, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce od 2006 r., redaktor naczelny miesięcznika „Słowo Żydowskie", przedstawiciel mniejszości żydowskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych; wiceprzewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, członek Rady Muzeum Getta Warszawskiego, członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Żydów.

Tomáš Kraus

Dyrektor Instytutu Inicjatywy Terezińskiej. Współzałożyciel European Shoah Legacy Institute. Jedna z czołowych postaci Federacji Gmin Żydowskich w Czechach. 

Roman Kwiatkowski

Współzałożyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Romów w Polsce. Autor publikacji kulturalnych i popularnonaukowych, twórca pisma „Dialog — Pheniben", członek jego kolegium redakcyjnego. Jest organizatorem corocznych obchodów upamiętniających likwidację obozu romskiego, tzw. Zigeunerlager w KL Auschwitz-Birkenau.

Ronald Lauder

Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów. Założyciel Fundacji Laudera. Od kilku dekad wspiera Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau. Dzięki jego wsparciu możliwe było stworzenie w Miejscu Pamięci profesjonalnych pracowni konserwatorskich.

Hannah Lessing

Sekretarz Narodowego Funduszu Republiki Austrii dla Ofiar Narodowego Socjalizmu. Od maja 2001 r. zarządza Funduszem Rozliczenia Ogólnego dla Ofiar Narodowego Socjalizmu, a od 2010 r. Funduszem na rzecz Odnowy Cmentarzy Żydowskich w Austrii. Uczestniczyła w negocjacjach dotyczących kwestii odszkodowań w ramach Wspólnego Oświadczenia podpisanego w Waszyngtonie w styczniu 2001 roku.

Romani Rose

Romski aktywista, przewodniczący Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów w Niemczech. Trzynastu członków jego rodziny zostało zamordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych. Wraz z przewodniczącymi mniejszości narodowych w Niemczech, Rose stoi na czele Rady Mniejszości, która została założona we wrześniu 2004 roku.

Marian Turski

Marian Turski (ur. 26 czerwca 1926 jako Mosze Turbowicz w Druskienikach) — polski historyk, dziennikarz i działacz społeczny pochodzenia żydowskiego, w latach 1956-1957 redaktor naczelny dziennika „Sztandar Młodych", od 1958 kierownik działu historycznego i publicysta tygodnika „Polityka". W czasie okupacji hitlerowskiej przesiedlony do Litzmannstadt Ghetto (1942), a następnie więziony w niemieckim nazistowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau (1944-1945). Od 2000 członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, od 2009 przewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie; od 2021 przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego.

Igor Shchupak

Dyrektor Ukraińskiego Instytutu Badań nad Holocaustem „Tkuma”, wicerektor Międzynarodowego Pedagogicznego Instytutu „Beit Chana” (Ukraina), członek Rady dyrektorów UJE (Kanada), członek Ukraińsko-Niemieckiej Komisji Historyków.

Rabin Szalom Dow Ber Stambler

Urodził w Kefar Chabad w Izraelu, a w 2005 r. wraz z rodziną przyjechał do Polski. Założył i prowadzi Centrum Chabad Lubawicz w Warszawie oraz Fundację Chai. Wspólnie z dziennikarzem Filipem Memchesem napisał książkę „Ekonomia w judaizmie". Rabin Szalom Dow Ber Stambler jest jednym z liderów społeczności żydowskiej w Polsce.

Mateusz Szpytma

Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Założyciel i twórca Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, którym kierował w latach 2015-2016. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych i historycznych. 

Ada Willenberg

Krystyna (Ada) Willenberg (z domu Lubelczyk) jest wdową po Samuelu Willenbergu, który uciekł z obozu zagłady w Treblince. Sama Ada Willenberg uciekła z getta warszawskiego. Od 1950 r. mieszka w Izraelu. Ada Willenberg jest autorką książki „Skok do życia".

Stanisław Zalewski

Aresztowany przez Niemców w wieku zaledwie 18 lat, przeszedł przez obozy Auschwitz-Birkenau i Mauthausen. Obecnie pełni funkcję prezesa Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.