Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Projekty

Auschwitz – Historia – Edukacja obywatelska

Dyrektorzy śląskiego okręgu Służby Więziennej podczas zwiedzania Muzeum Auschwitz. fot. Paweł Sawicki
Dyrektorzy...

Cykl seminariów i pobytów studyjnych dla wychowawców i pracowników nadzoru w zakładach karnych. Od 2008 r. obejmował on zakłady karne Krakowskiego Inspektoratu Służby Więziennej. Z czasem rozpoczęto także współpracę ze Inspektoratem Śląskim. Podczas seminarium wychowawcy i pracownicy sprawujący bezpośredni nadzór nad osadzonymi zostają merytorycznie przygotowani do przyszłej współpracy z Muzeum w zakresie organizowania zajęć edukacyjnych dla penitencjariuszy. Seminaria dla wychowawców i pracowników stanowią pierwszy etap projektu.

Drugi etap projektu obejmuje zajęcia z osadzonymi. We współpracy z wychowawcami, uczestnikami seminarium, Centrum organizuje wyjazdy osadzonych do Miejsca Pamięci, jak również prelekcje, prezentacje multimedialne i projekcje filmów w zakładach karnych. W procesie wychowawczym realizowanym w zakładach karnych, nauczanie o tym, czego dokonano w Auschwitz,  może służyć nie tylko przekazywaniu historii i pamięci, ale może wpływać na kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i społecznych oraz zapobiegać przejawom pogardy i nietolerancji.

Więcej o projekcie w ubiegłych latach: 2009 roku2010 roku2011 roku2013 roku2014 roku 2015 roku.

 

Auschwitz w zbiorowej świadomości w Polsce i na świecie

Seminarium Yad Vashem
Seminarium Yad...

Seminaria organizowane dla edukatorów z Izraela w ramach wymiany edukatorów.

Program obejmuje m.in. specjalistyczne zwiedzanie terenów byłego obozu Auschwitz-Birkenau oraz wykłady i warsztaty poświęcone historii niemieckiej okupacji w Polsce, historii obozu Auschwitz, a także kwestiom konfliktów pamięci polskiej i żydowskiej, stosunkom polsko-żydowskim oraz historii politycznej i sytuacji społeczno-politycznej w Polsce po 1989 r. Uczestnicy seminariów odwiedzają też inne miejsca pamięci w Polsce, m.in. tereny byłego obozu na Majdanku oraz ośrodka zagłady w Bełżcu.

Więcej o seminarium w ubiegłych latach: 2005 roku2006 roku , 2009 roku , 2010 roku2011 roku2012 roku2013 roku2014 roku2015 roku.

 

Judaizm — Dzieje i kultura Żydów — Holokaust

Polscy edukatorzy w Yad Vashem. Fot. Marta Berecka
Polscy edukatorzy w...

Projekt cyklicznych seminariów dla polskich edukatorów w Instytucie Pamięci Yad Vashem. 

Organizowany jest od 1993 r. przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau wspólnie z Międzynarodową Szkołą Nauczania o Holokauście w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie w ramach współpracy między ministerstwami edukacji Polski i Izraela.

Jego celem jest pogłębienie wiedzy o historii Żydów europejskich — zwłaszcza Żydów polskich, o Zagładzie narodu żydowskiego w okresie II wojny światowej, a także poznanie historii współczesnego Izraela oraz metod nauczania o Holokauście. Od początku trwania projektu udział w nim wzięło blisko 500 polskich nauczycieli i edukatorów. 

Więcej o seminarium w roku: 20092010, 2013, 2014

Przez wspólną historię – ku przyszłości

Przez wspólną historię - ku przyszłości. Projekt nowej ścieżki zwiedzania miejsc pamięci w Oświęcimiu.
Przez wspólną...

Projekt powstał z myślą o młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest zaproponowanie nowej ścieżki zwiedzania miejsc pamięci w Oświęcimiu. Grupy uczniów pod opieką nauczycieli (w tym katechetów) w czasie jednego dnia pobytu w Oświęcimiu odwiedzają najpierw Centrum Żydowskie, obejmujące Muzeum Żydowskie, jedyną ocalałą w Oświęcimiu synagogę Chewra Lomdej Misznajot oraz Centrum Edukacyjne. Wizyta ta stanowi pierwsze ogniwo projektu. Jego celem jest uświadomienie młodzieży, jak wglądało życie społeczności żydowskiej w Polsce przed II wojną światową i w jaki sposób układało się wzajemne współżycie chrześcijan i Żydów – w tym przypadku mieszkańców Oświęcimia.

Następnie uczestnicy projektu odwiedzą Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau, gdzie przejdą specjalnie opracowaną na potrzeby projektu trasę zwiedzania, uwzgędniającą problematykę judaizmu, chrześcijaństwa i ich wzajemnego dialogu. Towarzyszyć im będą specjalnie przygotowani przez Muzeum przewodnicy – edukatorzy. Z jednej strony, jak podczas każdej wizyty, uczniowie będą poznawać najważniejsze informacje historyczne. Całość będzie jednakże uzupełniona o wybrane relacje byłych więźniów, które mówią one m.in. o życiu religijnym w obozie oraz znaczeniu wiary. Bardzo ważne jest to, aby młodzież – dzięki wykorzystaniu słów świadków – poznała wzajemne relacje chrześcijan i Żydów w Auschwitz. 

Wizyta w Oświęcimiu ma się zakończyć w Centrum Dialogu i Modlitwy. Tam uczestnicy projektu będą mieli okazję przemyśleć to, czego doświadczyli i zastanowić się w jaki sposób uwzględnić te doświadczenia w swym życiu.

Projekt zbudowany jest więc z trzech modułów: Wspólna przeszłość – Tragedia II wojny światowej i Holokaustu – Wyjście ku wspólnej przyszłości.

Projekt jest wspólną inicjatywą Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Materiały dotyczące projektu otrzymają wszyscy katecheci oraz księża w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Trafią one także do wszystkich diecezji w Polsce. Całość można także pobrać w Internecie

Trudne — proste słowa

Uczestnicy projektu podczas oprowadzania po terenach byłego obozu  Auschwitz II-Birkenau
Uczestnicy projektu...

Program zwiedzania terenów byłego obozu specjalnie dostosowany do percepcji osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W ostatnich latach wzrosło bowiem zainteresowanie wizytą wśród tych szczególnych grup. Niepełnosprawni odwiedzający Miejsce Pamięci biorą udział w specjalnie przygotowanej lekcji muzealnej, która jest indywidualnie dostosowana do specyfiki każdej grupy: jej możliwości percepcyjnych oraz wrażliwości na historię Auschwitz.

Uczestnicy poznają wybrane miejsca byłego obozu Auschwitz: bramę „Arbeit Macht Frei”, teren placu apelowego oraz blok nr 6. Dział Zbiorów przygotował tam specjalną ekspozycję, na której prezentowane są więźniarskie prycze, a także kopie obuwia, pasiaków oraz naczyń więźniarskich. Grupy odwiedzają też dziedziniec bloku nr 11 oraz rampę w i wnętrze baraku drewnianego w Birkenau. Podczas wizyty poruszany jest temat Zagłady, jednak po konsultacjach ze specjalistą oligofrenopedagogiki podjęto decyzję o pominięciu krematorium i ruin komór gazowych ze względu na wrażliwość odbiorców i ich problemy z radzeniem sobie ze zbyt silnymi emocjami.

Seminaria Auschwitz Center for Genocide Prevention

Sminarium im. Raphaela Lemkina - rok 2014. Fot. Tomasz Kobylański
Sminarium im....

Seminaria dla pracowników rządowych średniego szczebla z całego świata.

Celem seminariów Auschwitz Center for Genocide Prevention jest uwrażliwienie pracowników rządowych na problem ludobójstwa, w tym jego polityczne, ekonomiczne i humanitarne konsekwencje. Pomysłodawcą i sponsorem tych seminariów jest nowojorski filantrop Fred Schwartz.

Seminaria w ubiegłych latach: 2009 rok2010 rok2011 rok2012 rok , 2013 rok 2014 rok , 2015 rok , 2016 rok.