Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Brünn

Budynek byłej Akademii Technicznej Policji i SS w Brnie (1964)
Budynek byłej...
Więzień Jan Hyla (nr obozowy 101291) przy pracy w kuźni podobozu w Brnie (1944)
Więzień Jan Hyla...

Podobóz mieszczący się w gmachu Akademii Technicznej SS i Policji w Brnie (niem. Brünn) na terenie ówczesnego Protektoratu Czech i Moraw. W październiku 1943 r. przeniesiono tam pierwszy transport 251 więźniów, głównie Polaków, i umieszczono w kilku salach, których jedynym wyposażeniem były ciasno ustawione metalowe prycze. Na noc sale zamykano na klucz, zaś przy drzwiach zaciągano wartę. Więźniowie zatrudnieni byli przy pracach budowlanych, w ślusarni i kuźni, przy kopaniu fundamentów obiektów gospodarczych oraz przy wyładunku i porządkowaniu sprzętu laboratoryjnego mającego stanowić wyposażenie Akademii. Kierownikiem obozu był początkowo SS‑Hauptscharführer Gerhard Palitzsch, lecz wkrótce zastąpił go SS Unterscharführer Josef Rieger. Poza kilkoma esesmanami w pełnieniu obowiązków strażniczych wspomagali ich policjanci z miejscowego garnizonu. W miarę jak prace budowlane zmierzały ku końcowi, więźniów stopniowo odsyłano do Auschwitz. Ostatnia większa ich grupa wyjechała z Brna w maju 1944 r. Na miejscu pozostało ok. 50 więźniów, z których część pracowała przy porządkowaniu i umieszczaniu w odpowiednich przegródkach kaset czcionek maszyny drukarskiej. W styczniu 1945 r. pozostawało tam jeszcze 37 więźniów, których w kwietniu 1945 r. ewakuowano do Austrii.

Źródło:  Auschwitz od A do Z. Ilustrowana historia obozu