Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

E-pobyty studyjne

Z pobytów studyjnych organizowanych przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście polscy uczniowie będą mogli korzystać w formie zdalnej. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Program obejmuje prezentację historycznego terenu byłego obozu w wirtualnych panoramach, uzupełnioną warsztatami podsumowującymi prowadzonymi przez zespół MCEAH.

Na podstawie wirtualnego zwiedzania prowadzący przybliża podstawowe informacje o historii i funkcjonowaniu niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Prezentacja obejmuje dwie części byłego obozu: Auschwitz I oraz Auschwitz II-Birkenau.

Zdalne pobyty odbywają się za pośrednictwem platformy Zoom i trwają 4 jednostki lekcyjne (do 3 godzin). Dla grup, które już wcześniej miały możliwość zwiedzania Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, możliwa jest rezerwacja jednego z siedmiu warsztatów tematycznych.

Rezerwacji zdalnych pobytów studyjnych .

Historia zapisana w przedmiocie

Warsztat ma na celu przybliżenie historii niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz poprzez analizę historii wybranych przedmiotów należących do osób deportowanych do obozu. Uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć część unikatowych zbiorów Miejsca Pamięci w formie fotografii. Każdy wybrany do zajęć przedmiot łączy się z losem konkretnej osoby i stanowi punkt wyjścia do rozmowy o rzeczywistości obozowej i indywidualnym doświadczeniu Auschwitz.

„Jestem zdrów i czuję się dobrze” - korespondencja więźniarska

Korespondencja prowadzona przez więźniów niemieckiego obozu Auschwitz miała formę propagandową oraz wypaczała rzeczywistość, do której się odnosiła. W dobie mediów i wolnej komunikacji warto zapoznać się z tym tematem w sposób szczególny. Uczestniczki i uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak wyglądała korespondencja więźniów z rodzinami oraz kto miał prawo do jej prowadzenia. Dokonają analizy wybranych listów pod kątem działań obozowej cenzury, a także przyjrzą się również losom odbiorców wiadomości, rodzinom więźniów, dla których była to często jedyna możliwa forma kontaktu z bliskim.

Jednostka wobec rzeczywistości obozowej

Uczestniczki i uczestnicy warsztatów zapoznają się z różnymi typami postaw jakie reprezentowali więźniowie w obozie: moralność, odwaga, solidarność oraz towarzyszących im uczuć: głód, samotność, poniżenie. Wiedzę na ten temat czerpać będą z relacji świadków oraz zdobytej podczas oprowadzania wiedzy. Jednostkowe doświadczenia są punktem wyjścia do dyskusji o wpływie rzeczywistości obozowej na postępowanie osadzonych w obozie ludzi, uwrażliwiając na kwestie osadzenia konkretnych przeżyć obozowych w szerszym kontekście tej szczególnej odrębnej rzeczywistości.

Propaganda w nazistowskich Niemczech 1933-1945

Celem warsztatu jest przybliżenie działania systemu propagandy w państwie totalitarnym na przykładzie III Rzeszy. W trakcie zajęć, przygotowanych z użyciem oryginalnych materiałów wizualnych, uczestniczki i uczestnicy zastanowią się nad definicją propagandy, zwrócą uwagę na różnorodne środki oraz totalny charakter przekazu propagandowego i omówią jego wpływ na społeczeństwo, rozwijając umiejętności krytycznego myślenia i analizy źródeł. Ze względu na poziom trudności tekstów i materiałów te warsztaty rekomendujemy dla szkół ponadpodstawowych.

Trauma – życie byłych więźniów po wojnie

Moment wyzwolenia był dla ocalałych punktem zwrotnym, kiedy to musieli stanąć w obliczu zarówno konsekwencji własnych doświadczeń obozowych, jak i rzeczywistości świata powojennego. Podczas warsztatu młodzież zapozna się z historiami osób, które przeżyły obóz i opowiedziały o traumie poobozowej, jej wpływie na ich życie prywatne i zawodowe oraz sposobach radzenia sobie z wyzwaniami życia po wyzwoleniu.

„Przetrwali, by żyć” – świat po Auschwitz

Podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z indywidualnymi  historiami ocalałych, którzy po wyzwoleniu, wbrew traumie poobozowej i wyzwaniom stawianym przez życie powojenne, zaangażowali się w pracę na rzecz lepszego świata. Dyskusja wokół życiowych wyborów i transformacji syndromu pourazowego na działanie stanowić będzie przyczynek do refleksji nad wpływem doświadczenia Auschwitz i Holokaustu na świat po wojnie, nad wpływem jednostki na globalne procesy oraz nad naszą współczesną odpowiedzialnością za świat, który współtworzymy.

„Nie bądźcie obojętni!” - przesłanie świadków Auschwitz

Warsztat jest przestrzenią refleksji nad znaczeniem historii niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz we współczesnym świecie. Uczestniczki i uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zapoznania się z wypowiedziami byłych więźniów Auschwitz i omówienia ich przesłań dla następnych pokoleń. Podczas drugiej części warsztatu młodzież zastanowi się nad aktualnością przesłań oraz możliwościami własnego i odpowiedzialnego zaangażowania się w działania na rzecz poprawy otaczającego ich świata.