Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Lagischa

Teren byłego podobozu (1965)
Teren byłego...

Podobóz utworzony na początku września 1943 r. w Łagiszy (niem. Lagischa) w pobliżu Będzina, gdzie niemiecka spółka Energie‑Versorgung Oberschlesien (EVO) prowadziła prace przygotowawcze do budowy elektrowni. Więźniowie, w liczbie 300, później 500, zostali umieszczeni w czterech barakach mieszkalnych; ponadto wewnątrz ogrodzenia znajdowały się: barak ambulatorium i izby chorych oraz trzy baraki służące jako magazyny i pomieszczenia gospodarcze. Zatrudniano ich przy ciężkich pracach fizycznych: budowie bocznicy kolejowej prowadzącej na teren przyszłej elektrowni, wyburzaniu domów i budynków gospodarczych, kopaniu rowów, wyładunku części maszyn i materiałów budowlanych. Funkcję kierownika podobozu sprawował SS‑Unterscharführer Horst Czerwinski. Jak wynika z zachowanych relacji, więźniowie podobozu Lagischa traktowani byli przez strażników SS wyjątkowo okrutnie, w opisach powtarzają się często sceny znęcania się nad więźniami, bicia ich kijami i kolbami karabinów, wpędzania do basenu przeciwpożarowego na placu apelowym i spychania w wodę tych, którzy usiłowali się wydostać na brzeg. Stan załogi wartowniczej wynosił nieco ponad 30 esesmanów. Najwyższy stan osobowy – 725 więźniów – obóz osiągnął w sierpniu 1944 r. W końcu września, w związku z zarzuceniem planów budowy elektrowni, podobóz zlikwidowano, a jego więźniów przeniesiono po części do Sosnowitz i Neu‑Dachs, a pozostałych do Auschwitz I.

Źródło:  Auschwitz od A do Z. Ilustrowana historia obozu