Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Wystawy objazdowe

Muzeum oferuje szereg wystaw będących istotną formą upowszechnienia tematyki Auschwitz i Holokaustu. Ekspozycje objazdowe, które można wypożyczyć i zaprezentować w swoim mieście czy instytucji, dają szansę dotarcia do tych ludzi, którzy nie mają możliwości osobistej wizyty w Miejscu Pamięci.

Dotychczas Muzeum zorganizowało łącznie kilkaset wystaw objazdowych, które prezentowane były m.in.: w Austrii, Anglii, Belgii, Grecji, Hiszpanii,  Izraelu, Japonii, Kazachstanie, Niderlandach, Niemczech, Polsce, Rosji, Szwajcarii, Szwecji, USA, na Węgrzech i we Włoszech.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau udostępnia swoje wystawy bezpłatnie. Wypożyczający pokrywa jedynie koszty transportu, montażu/demontażu wystawy,  ewentualne koszty związane z prezentacją czy opłatami celnymi. Ubezpieczenie wystawy na czas transportu i prezentacji nie jest obowiązkowe.

Więcej o wystawach w Miejscu Pamięci

Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci Konzentrationslager Auschwitz

Do prezentacji w przestrzeniach zamkniętych.

Wystawa historyczna prezentuje najistotniejsze zagadnienia historii obozu, a także genezę ruchu nazistowskiego oraz specyficzne oblicze okupacji niemieckiej na ziemiach polskich. Główne akcenty położone zostały na: przyczyny założenia obozu i polityczne tło jego funkcjonowania; przebieg zagłady Żydów; różnorodne formy eksterminacji, warunki bytowania oraz zatrudnienie więźniów; formy oporu i pomocy udzielanej więźniom z zewnątrz. Odrębne plansze prezentują wyszczególnione grupy ofiar takie jak: kobiety, Romowie, dzieci lub sowieccy jeńcy sowieccy.

Wystawa powstała w oparciu o materiały źródłowe i ikonograficzne Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Scenariusz i wybór materiałów: Mirosław Obstarczyk
Projekt i opracowanie graficzne: Piotr Kutryba

Muzeum dysponuje wystawą w następujących wersjach językowych: angielska, chińsko-angielska, grecko-angielska, hiszpańska, koreańsko-angielska, litewska, niemiecka, polska, rosyjska, szwedzka, włoska.

Istnieje możliwość przetłumaczenia wystawy na inne języki.
Zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres:
 

Informacje techniczne

Plakat. Były obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz.
Plakat. Były obóz...
Deportacja ludności żydowskiej do KL Auschwitz.
Deportacja ludności...
Geneza i cel agresji niemieckiej.
Geneza i cel...
Sowieccy jeńcy wojenni.
Sowieccy jeńcy...
Wizualizacja wystawy
Wizualizacja...
Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie. Wystawa plenerowa - Obóz Auschwitz.
Europejskie Centrum...
Prezentacja wystawy w siedzibie MCEAH
Prezentacja wystawy...
Prezentacja wystawy w Wileńskim Państwowym Muzeum Żydowskim
Prezentacja wystawy...

Doświadczenie Auschwitz w sztuce byłych więźniów

Do prezentacji w przestrzeniach zamkniętych.

Wystawa ukazuje los ofiar największego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz, przedstawiony w pracach tych, którzy go przeżyli. Katastrofalne warunki bytowe, trapiący głód i ciągłe zmęczenie z powodu wyczerpującej wielogodzinnej pracy były nieodłącznym elementem egzystencji w obozie, któremu towarzyszyło bicie i ciągłe upokorzenia. W swoich pracach byli więźniowie – artyści – postanowili podjąć próbę przedstawienia tego piekła na ziemi zgotowanego im przez niemieckich nazistów.

Scenariusz i wybór materiałów: Agnieszka Sieradzka
Projekt i opracowanie graficzne: Elżbieta Pietruczuk, Jerzy Pietruczuk

Muzeum dysponuje wystawą w następujących wersjach językowych: angielska, niemiecka, polska, włoska.

Istnieje możliwość przetłumaczenia wystawy na inne języki.
Zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres:
 

Informacje techniczne

Plakat. Doświadczenie Auschwitz w sztuce byłych więźniów
Plakat....
Plakat. Przemiana w więźnia.
Plakat. Przemiana w...
Plakat. Przybycie do obozu.
Plakat. Przybycie...
Plakat. Kary i egzekucje.
Plakat. Kary i...
Wizualizacja wystawy
Wizualizacja...
Prezentacja wystawy w Brukseli
Prezentacja wystawy...
Prezentacja wystawy w Krakowie
Prezentacja wystawy...

Ruch Oporu w KL Auschwitz

Do prezentacji w przestrzeniach zamkniętych.

Wystawa, inspirowana ekspozycją stałą prezentowaną od czerwca 2018 roku na parterze bloku 11 na terenie byłego obozu Auschwitz I, prezentuje genezę, strukturę oraz najbardziej znaczące postaci związane z Ruchem Oporu w KL Auschwitz. Wystawa dostępna również w wersji rozszerzonej o 6 dodatkowych plansz, opisujących rolę przyobozowego ruchu oporu. Prezentuje ona bohaterskie postawy mieszkańców okupowanego przez Niemców Oświęcimia (Auschwitz) i okolicznych miejscowości, którzy z narażeniem życia nieśli pomoc więźniom Auschwitz.

Scenariusz i wybór materiałów: Anna Ren

Projekt graficzny: Ana-Maria Calistru, Cristian Calistru
Opracowanie w języku angielskim: Ana-Maria Calistru, Cristian Calistru
Opracowanie w języku niemieckim: Ana-Maria Calistru, Cristian Calistru
Opracowanie w języku polskim: Aleksandra Mausolf
Opracowanie w języku rosyjskim: Ana-Maria Calistru, Cristian Calistru
Opracowanie w języku włoskim: Monika Wartalska-Łowiec

Muzeum dysponuje wystawą w następujących wersjach językowych: angielski, niemiecki, polski, rosyjski, włoski.

Istnieje możliwość przetłumaczenia wystawy na inne języki.

Zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres:


Informacje techniczne

Plakat. Ruch oporu w KL Auschwitz.
Plakat. Ruch oporu...
Wystawa. Ruch oporu w KL Auschwitz.
Wystawa. Ruch oporu...
Wystawa. Ruch oporu w KL Auschwitz.
Wystawa. Ruch oporu...
Wystawa. Ruch oporu w KL Auschwitz.
Wystawa. Ruch oporu...
Wizualizacja wystawy
Wizualizacja...
Prezentacja wystawy w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie
Prezentacja wystawy...

Kobiety w KL Auschwitz

Do prezentacji w przestrzeniach zamkniętych.

Sytuacja kobiet więzionych i mordowanych w obozie była z różnych przyczyn szczególnie tragiczna. Wystawa poświęcona ich pamięci obrazuje tragizm losów, cierpienie i heroizm więźniarek w walce o przetrwanie i zachowanie godności w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym oraz męczeństwo kobiet żydowskich zamordowanych w komorach gazowych. Prezentuje najistotniejsze zagadnienia historii obozu kobiecego tj.: jego genezę, eksterminację kobiet żydowskich w komorach gazowych, organizację obozu i jego załogę; strukturę narodową więźniarek ze szczególnym uwzględnieniem Żydówek, Polek i kobiet romskich; głód, warunki egzystencji, choroby, zatrudnienie, terror, kary i eksperymenty medyczne, macierzyństwo, opór i ucieczki oraz rolę kobiet z terenów przyobozowych w konspiracyjnej akcji niesienia pomocy więźniom.

Wystawa powstała w oparciu o materiały źródłowe i ikonograficzne Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Scenariusz i wybór materiałów: Mirosław Obstarczyk
Projekt i opracowanie graficzne: Elżbieta Pietruczuk.

Muzeum dysponuje wystawą w następujących wersjach językowych: polsko-angielska, polsko-rosyjska

Istnieje możliwość przetłumaczenia wystawy na inne języki.
Zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres:
 

Informacje techniczne

Plakat. Kobiety w KL Auschwitz
Plakat. Kobiety w...
Plakat. Kobiety w KL Auschwitz
Plakat. Kobiety w...
Plakat. Ofiary Terroru.
Plakat. Ofiary...
Wizualizacja wystawy
Wizualizacja...
Wystawa Życie w obozie w Miejskiej Bibliotece w Oświęcimiu.
Wystawa Życie w...
Prezentacja wystawy w Woroneżu.
Prezentacja wystawy...

Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności...

Do prezentacji w przestrzeniach zamkniętych.

Wystawa prezentuje unikatowe fotografie Henryka Makarewicza i Stanisława Muchy, wykonane przez nich w pierwszych dniach i tygodniach po wyzwoleniu obozu. Zdjęcia szokują grozą i autentyzmem. Uzupełniają je wpisy do księgi pamiątkowej Muzeum dokonane przez wybitne osobistości podczas wizyty na terenie byłego obozu.

Wystawa powstała w oparciu o zasoby Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Scenariusz i wybór materiałów: Robert Płaczek,  Teresa Zbrzeska
Projekt i opracowanie graficzne: Damian Daszkiewicz

Muzeum dysponuje wystawą w następujących wersjach językowych: polsko-angielska

Istnieje możliwość przetłumaczenia wystawy na inne języki.
Zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres:
 

Informacje techniczne

Wystawa pt.: „Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…”
Wystawa pt.:...
Wystawa pt.: „Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…”
Wystawa pt.:...
Wystawa pt.: „Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…”
Wystawa pt.:...
Wystawa pt.: „Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…”
Wystawa pt.:...
Wizualizacja wystawy
Wizualizacja...
Wystawa pt.: „Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…”
Wystawa pt.:...
Wystawa pt.: „Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…”
Wystawa pt.:...

Wyzwolenie KL Auschwitz

Do prezentacji plenerowych.

Wystawa plenerowa składa się z 28 wielkoformatowych fotografii ze zbiorów Archiwum Muzeum Auschwitz, dokumentujących pierwsze dni i tygodnie po wyzwoleniu obozu. Prezentują one przede wszystkim ocalonych więźniów oraz niosący im pomoc personel medyczny Armii Czerwonej i Polskiego Czerwonego Krzyża oraz mieszkańców terenów przyobozowych.

Scenariusz wystawy: Mirosław Obstarczyk, Teresa Zbrzeska
Projekt i opracowanie graficzne wystawy: Elżbieta Pietruczuk

Muzeum dysponuje wystawą w następujących wersjach językowych: polsko-angielski

Istnieje możliwość przetłumaczenia wystawy na inne języki.
Zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres:
 

Informacje techniczne

Wystawa plenerowa, pt.: „Wyzwolenie KL Auschwitz”
Wystawa plenerowa,...
Wystawa plenerowa, pt.: „Wyzwolenie KL Auschwitz”
Wystawa plenerowa,...
Wystawa plenerowa, pt.: „Wyzwolenie KL Auschwitz”
Wystawa plenerowa,...
Wystawa plenerowa, pt.: „Wyzwolenie KL Auschwitz”
Wystawa plenerowa,...
Wystawa plenerowa, pt.: „Wyzwolenie KL Auschwitz”
Wystawa plenerowa,...
Wizualizacja wystawy
Wizualizacja...
Wystawa plenerowa, pt.: „Wyzwolenie KL Auschwitz”
Wystawa plenerowa,...

Ludność Powstańczej Warszawy

Do prezentacji plenerowych.

Wystawa plenerowa opowiada na przykładzie wybranych rodzin, o losach 13 tysięcy warszawiaków – mężczyzn, kobiet i dzieci, deportowanych do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz w trakcie Powstania Warszawskiego. W ich losach zespalają się dwie największe tragedie narodu polskiego, które miały miejsce podczas II wojny Światowej. Wystawa powstała w oparciu o zasoby Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz zbiory prywatne.

Scenariusz wystawy i wybór materiałów: Helena Kubica, Teresa Zbrzeska
Projekt i opracowanie graficzne: Elżbieta Pietruczuk

Muzeum dysponuje wystawą w następujących wersjach językowych: polsko-angielski

Istnieje możliwość przetłumaczenia wystawy na inne języki.
Zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres:

Informacje techniczne

Wystawa plenerowa pt.: „Ludność powstańczej Warszawy w KL Auschwitz". Parking Muzeum.
Wystawa plenerowa...
Wystawa plenerowa pt.: „Ludność powstańczej Warszawy w KL Auschwitz". Parking Muzeum.
Wystawa plenerowa...
Wystawa plenerowa pt.: „Ludność powstańczej Warszawy w KL Auschwitz". Parking Muzeum.
Wystawa plenerowa...
Wystawa plenerowa pt.: „Ludność powstańczej Warszawy w KL Auschwitz". Parking Muzeum.
Wystawa plenerowa...
Wizualizacja wystawy
Wizualizacja...
Wystawa plenerowa pt.: „Ludność powstańczej Warszawy w KL Auschwitz". Parking Muzeum.
Wystawa plenerowa...

Ludzie Dobrej Woli

Do prezentacji plenerowych.

Wystawa plenerowa jest wyrazem hołdu dla mieszkańców Oświęcimia i pobliskich miejscowości, którzy ryzykując własnym życiem, nieśli pomoc więźniom niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz, ratowali ich podczas marszów ewakuacyjnych lub opiekowali się ocalonymi po wyzwoleniu obozu. Wielu z nich zostało za tę działalność zamordowanych lub uwięzionych w obozie. Wystawa opisuje różne formy pomocy udzielanej więźniom oraz notki biograficzne osób szczególnie zaangażowanych w akcję niesienia pomocy. Wystawa powstała w oparciu o materiały źródłowe i ikonograficzne Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Scenariusz i wybór materiałów: Mirosław Obstarczyk, Teresa Zbrzeska
Projekt i opracowanie graficzne: Elżbieta Pietruczuk

Muzeum dysponuje wystawą w następujących wersjach językowych: polsko-angielski

Istnieje możliwość przetłumaczenia wystawy na inne języki.
Zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres:
 

Informacje techniczne

Plakat - Ludzie dobrej woli.
Plakat - Ludzie...
Mapa wysiedleń mieszkańców terenów przyobozowych.
Mapa wysiedleń...
Plakat - Formy pomocy niesionej więźniom przez mieszkańców terenów przyobozowych.
Plakat - Formy...
Ludzie Dobrej Woli.
Ludzie Dobrej Woli.
Ludzie Dobrej Woli.
Ludzie Dobrej Woli.
Wizualizacja wystawy
Wizualizacja...
Ludzie Dobrej Woli - wystawa przy Małopolskiej uczelni w Oświęcimiu.
Ludzie Dobrej Woli...
Prezentacja wystawy przed Biblioteką Publiczną w Oświęcimiu
Prezentacja wystawy...

14 czerwca 1940 roku

Do prezentacji plenerowych.

Wystawa plenerowa ukazuje sylwetki i losy 728 Polaków, zarejestrowanych w tym dniu jako pierwsi więźniowie polityczni w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Datę przybycia tego transportu z tarnowskiego więzienia uznaje się za dzień uruchomienia obozu. Wystawa zawiera wykaz nazwisk i fotografie obozowe lub cywilne więźniów, a także krótkie notki biograficzne wybranych osób.

Scenariusz i wybór materiałów: Mirosław Obstarczyk, Teresa Zbrzeska
Projekt i opracowanie graficzne: Elżbieta Pietruczuk

Muzeum dysponuje wystawą w następujących wersjach językowych: polsko-angielski

Istnieje możliwość przetłumaczenia wystawy na inne języki.
Zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres:
 

Informacje techniczne

Plansza wystawy ze zdjęciami byłych więźniów I transport do Auschwitz
Plansza wystawy ze...
Plansza wystawy ze zdjęciami byłych więźniów I transport do Auschwitz
Plansza wystawy ze...
Plansza wystawy ze zdjęciami byłych więźniów I transport do Auschwitz
Plansza wystawy ze...
Plansza wystawy ze zdjęciami byłych więźniów I transport do Auschwitz
Plansza wystawy ze...
Plansza wystawy ze zdjęciami byłych więźniów I transport do Auschwitz
Plansza wystawy ze...
Wizualizacja wystawy
Wizualizacja...
Wystawa poświęcona I transportowi do Auschwitz na parkingu przy Muzeum
Wystawa poświęcona...
Wystawa poświęcona I transportowi do Auschwitz na parkingu przy Muzeum
Wystawa poświęcona...