Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Wystawy objazdowe

Muzeum oferuje szereg wystaw będących istotną formą upowszechnienia tematyki Auschwitz i Holokaustu. Ekspozycje objazdowe, które można wypożyczyć i zaprezentować w swoim mieście czy instytucji, dają szansę dotarcia do tych ludzi, którzy nie mają możliwości osobistej wizyty w Miejscu Pamięci.

Dotychczas Muzeum zorganizowało łącznie kilkaset wystaw objazdowych, które prezentowane były m.in.: w Austrii, Anglii, Belgii, Grecji, Hiszpanii,  Izraelu, Japonii, Kazachstanie, Niderlandach, Niemczech, Polsce, Rosji, Szwajcarii, Szwecji, USA, na Węgrzech i we Włoszech.

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau udostępnia swoje wystawy bezpłatnie. Wypożyczający pokrywa jedynie koszty transportu, montażu/demontażu wystawy,  ewentualne koszty związane z prezentacją czy opłatami celnymi. Ubezpieczenie wystawy na czas transportu i prezentacji nie jest obowiązkowe.

Więcej o wystawach w Miejscu Pamięci

Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci Konzentrationslager Auschwitz

Do prezentacji w przestrzeniach zamkniętych.

Wystawa historyczna prezentuje najistotniejsze zagadnienia historii obozu, a także genezę ruchu nazistowskiego oraz specyficzne oblicze okupacji niemieckiej na ziemiach polskich. Główne akcenty położone zostały na: przyczyny założenia obozu i polityczne tło jego funkcjonowania; przebieg zagłady Żydów; różnorodne formy eksterminacji, warunki bytowania oraz zatrudnienie więźniów; formy oporu i pomocy udzielanej więźniom z zewnątrz. Odrębne plansze prezentują wyszczególnione grupy ofiar takie jak: kobiety, Romowie, dzieci lub sowieccy jeńcy sowieccy.

Wystawa powstała w oparciu o materiały źródłowe i ikonograficzne Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Scenariusz i wybór materiałów: Mirosław Obstarczyk
Projekt i opracowanie graficzne: Piotr Kutryba

Muzeum dysponuje wystawą w następujących wersjach językowych: angielska, chińsko-angielska, grecko-angielska, hiszpańska, koreańsko-angielska, litewska, niemiecka, polska, rosyjska, szwedzka, włoska.

Istnieje możliwość przetłumaczenia wystawy na inne języki.
Zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres:
 

Informacje techniczne

Plakat. Były obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz.
Plakat. Były obóz...
Deportacja ludności żydowskiej do KL Auschwitz.
Deportacja ludności...
Geneza i cel agresji niemieckiej.
Geneza i cel...
Sowieccy jeńcy wojenni.
Sowieccy jeńcy...
Wizualizacja wystawy
Wizualizacja...
Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania w Pustkowie. Wystawa plenerowa - Obóz Auschwitz.
Europejskie Centrum...
Prezentacja wystawy w siedzibie MCEAH
Prezentacja wystawy...
Prezentacja wystawy w Wileńskim Państwowym Muzeum Żydowskim
Prezentacja wystawy...

Doświadczenie Auschwitz w sztuce byłych więźniów

Do prezentacji w przestrzeniach zamkniętych.

Wystawa ukazuje los ofiar największego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz, przedstawiony w pracach tych, którzy go przeżyli. Katastrofalne warunki bytowe, trapiący głód i ciągłe zmęczenie z powodu wyczerpującej wielogodzinnej pracy były nieodłącznym elementem egzystencji w obozie, któremu towarzyszyło bicie i ciągłe upokorzenia. W swoich pracach byli więźniowie – artyści – postanowili podjąć próbę przedstawienia tego piekła na ziemi zgotowanego im przez niemieckich nazistów.

Scenariusz i wybór materiałów: Agnieszka Sieradzka
Projekt i opracowanie graficzne: Elżbieta Pietruczuk, Jerzy Pietruczuk

Muzeum dysponuje wystawą w następujących wersjach językowych: angielska, niemiecka, polska, włoska.

Istnieje możliwość przetłumaczenia wystawy na inne języki.
Zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres:
 

Informacje techniczne

Plakat. Doświadczenie Auschwitz w sztuce byłych więźniów
Plakat....
Plakat. Przemiana w więźnia.
Plakat. Przemiana w...
Plakat. Przybycie do obozu.
Plakat. Przybycie...
Plakat. Kary i egzekucje.
Plakat. Kary i...
Wizualizacja wystawy
Wizualizacja...
Prezentacja wystawy w Brukseli
Prezentacja wystawy...
Prezentacja wystawy w Krakowie
Prezentacja wystawy...

Ruch Oporu w KL Auschwitz

Do prezentacji w przestrzeniach zamkniętych.

Wystawa, inspirowana ekspozycją stałą prezentowaną od czerwca 2018 roku na parterze bloku 11 na terenie byłego obozu Auschwitz I, prezentuje genezę, strukturę oraz najbardziej znaczące postaci związane z Ruchem Oporu w KL Auschwitz. Wystawa dostępna również w wersji rozszerzonej o 6 dodatkowych plansz, opisujących rolę przyobozowego ruchu oporu. Prezentuje ona bohaterskie postawy mieszkańców okupowanego przez Niemców Oświęcimia (Auschwitz) i okolicznych miejscowości, którzy z narażeniem życia nieśli pomoc więźniom Auschwitz.

Scenariusz i wybór materiałów: Anna Ren

Projekt graficzny: Ana-Maria Calistru, Cristian Calistru
Opracowanie w języku angielskim: Ana-Maria Calistru, Cristian Calistru
Opracowanie w języku niemieckim: Ana-Maria Calistru, Cristian Calistru
Opracowanie w języku polskim: Aleksandra Mausolf
Opracowanie w języku rosyjskim: Ana-Maria Calistru, Cristian Calistru
Opracowanie w języku włoskim: Monika Wartalska-Łowiec

Muzeum dysponuje wystawą w następujących wersjach językowych: angielski, niemiecki, polski, rosyjski, włoski.

Istnieje możliwość przetłumaczenia wystawy na inne języki.

Zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres:


Informacje techniczne

Plakat. Ruch oporu w KL Auschwitz.
Plakat. Ruch oporu...
Wystawa. Ruch oporu w KL Auschwitz.
Wystawa. Ruch oporu...
Wystawa. Ruch oporu w KL Auschwitz.
Wystawa. Ruch oporu...
Wystawa. Ruch oporu w KL Auschwitz.
Wystawa. Ruch oporu...
Wizualizacja wystawy
Wizualizacja...
Prezentacja wystawy w Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie
Prezentacja wystawy...

Sport i sportowcy w KL Auschwitz

Do prezentacji w przestrzeniach zamkniętych.

Wśród deportowanych do KL Auschwitz byli ludzie sportu wszelkich dyscyplin, przedstawiciele różnych narodowości, również ci najwybitniejsi. Poprzez prezentację sylwetek wybranych sportowców wystawa naświetla powody deportacji oraz ich obozowe losy.

W KL Auschwitz tylko nieliczni więźniowie mieli szansę na uprawianie sportu, który nie był zjawiskiem powszechnym i ogólnodostępnym. Na wystawie prezentowane są dyscypliny, które  były na terenie obozu uprawiane, opisy zawodów, walk bokserskich, zapaśniczych, czy meczów piłkarskich, zaczerpnięte z powojennych relacji, uzupełnione wizerunkami zachowanych artefaktów jak np. rękawica bokserska, figury i piony szachowe,  rysunki, rzeźby, listy i grypsy - zarówno wykonane przez więźniów w czasie funkcjonowanie obozu, jak i powojenne.
Rola sportu obozowego i jego wpływ na społeczność więźniarską to temat kolejnego bloku tematycznego prezentowanego na wystawie.

Dodatkowo porusza ona również temat istnienia w obozie tzw. pseudosportu, czyli wielogodzinnych ćwiczeń gimnastycznych połączonych z musztrą, a będących dla więźniów torturą wycieńczającą ich organizm.

Wystawa powstała głównie w oparciu o materiały archiwalne i zbiory Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, wspomnienia byłych więźniów oraz materiały udostępnione przez ich rodziny i kluby sportowe.

Scenariusz i wybór materiałów: Renata Koszyk
Projekt i opracowanie graficzne: Aleksandra Mausolf
Opracowanie w języku angielskim: Aleksandra Mausolf
Konsultacja: dr Wanda Witek-Malicka

Muzeum dysponuje wystawą w następujących wersjach językowych: angielska, polska.

Istnieje możliwość przetłumaczenia wystawy na inne języki.
Zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres:

Informacje techniczne

Wystawa "Sport i...
Wystawa "Sport i...
Wystawa "Sport i...
Wystawa "Sport i...
Wystawa "Sport i...

Kobiety w KL Auschwitz

Do prezentacji w przestrzeniach zamkniętych.

Sytuacja kobiet więzionych i mordowanych w obozie była z różnych przyczyn szczególnie tragiczna. Wystawa poświęcona ich pamięci obrazuje tragizm losów, cierpienie i heroizm więźniarek w walce o przetrwanie i zachowanie godności w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym oraz męczeństwo kobiet żydowskich zamordowanych w komorach gazowych. Prezentuje najistotniejsze zagadnienia historii obozu kobiecego tj.: jego genezę, eksterminację kobiet żydowskich w komorach gazowych, organizację obozu i jego załogę; strukturę narodową więźniarek ze szczególnym uwzględnieniem Żydówek, Polek i kobiet romskich; głód, warunki egzystencji, choroby, zatrudnienie, terror, kary i eksperymenty medyczne, macierzyństwo, opór i ucieczki oraz rolę kobiet z terenów przyobozowych w konspiracyjnej akcji niesienia pomocy więźniom.

Wystawa powstała w oparciu o materiały źródłowe i ikonograficzne Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Scenariusz i wybór materiałów: Mirosław Obstarczyk
Projekt i opracowanie graficzne: Elżbieta Pietruczuk.

Muzeum dysponuje wystawą w następujących wersjach językowych: polsko-angielska, polsko-rosyjska

Istnieje możliwość przetłumaczenia wystawy na inne języki.
Zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres:
 

Informacje techniczne

Plakat. Kobiety w KL Auschwitz
Plakat. Kobiety w...
Plakat. Kobiety w KL Auschwitz
Plakat. Kobiety w...
Plakat. Ofiary Terroru.
Plakat. Ofiary...
Wizualizacja wystawy
Wizualizacja...
Wystawa Życie w obozie w Miejskiej Bibliotece w Oświęcimiu.
Wystawa Życie w...
Prezentacja wystawy w Woroneżu.
Prezentacja wystawy...

Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności...

Do prezentacji w przestrzeniach zamkniętych.

Wystawa prezentuje unikatowe fotografie Henryka Makarewicza i Stanisława Muchy, wykonane przez nich w pierwszych dniach i tygodniach po wyzwoleniu obozu. Zdjęcia szokują grozą i autentyzmem. Uzupełniają je wpisy do księgi pamiątkowej Muzeum dokonane przez wybitne osobistości podczas wizyty na terenie byłego obozu.

Wystawa powstała w oparciu o zasoby Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Scenariusz i wybór materiałów: Robert Płaczek,  Teresa Zbrzeska
Projekt i opracowanie graficzne: Damian Daszkiewicz

Muzeum dysponuje wystawą w następujących wersjach językowych: polsko-angielska

Istnieje możliwość przetłumaczenia wystawy na inne języki.
Zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres:
 

Informacje techniczne

Wystawa pt.: „Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…”
Wystawa pt.:...
Wystawa pt.: „Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…”
Wystawa pt.:...
Wystawa pt.: „Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…”
Wystawa pt.:...
Wystawa pt.: „Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…”
Wystawa pt.:...
Wizualizacja wystawy
Wizualizacja...
Wystawa pt.: „Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…”
Wystawa pt.:...
Wystawa pt.: „Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…”
Wystawa pt.:...

Wyzwolenie KL Auschwitz

Do prezentacji plenerowych.

Wystawa plenerowa składa się z 28 wielkoformatowych fotografii ze zbiorów Archiwum Muzeum Auschwitz, dokumentujących pierwsze dni i tygodnie po wyzwoleniu obozu. Prezentują one przede wszystkim ocalonych więźniów oraz niosący im pomoc personel medyczny Armii Czerwonej i Polskiego Czerwonego Krzyża oraz mieszkańców terenów przyobozowych.

Scenariusz wystawy: Mirosław Obstarczyk, Teresa Zbrzeska
Projekt i opracowanie graficzne wystawy: Elżbieta Pietruczuk

Muzeum dysponuje wystawą w następujących wersjach językowych: polsko-angielski

Istnieje możliwość przetłumaczenia wystawy na inne języki.
Zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres:
 

Informacje techniczne

Wystawa plenerowa, pt.: „Wyzwolenie KL Auschwitz”
Wystawa plenerowa,...
Wystawa plenerowa, pt.: „Wyzwolenie KL Auschwitz”
Wystawa plenerowa,...
Wystawa plenerowa, pt.: „Wyzwolenie KL Auschwitz”
Wystawa plenerowa,...
Wystawa plenerowa, pt.: „Wyzwolenie KL Auschwitz”
Wystawa plenerowa,...
Wystawa plenerowa, pt.: „Wyzwolenie KL Auschwitz”
Wystawa plenerowa,...
Wizualizacja wystawy
Wizualizacja...
Wystawa plenerowa, pt.: „Wyzwolenie KL Auschwitz”
Wystawa plenerowa,...

Ludność Powstańczej Warszawy

Do prezentacji plenerowych.

Wystawa plenerowa opowiada na przykładzie wybranych rodzin, o losach 13 tysięcy warszawiaków – mężczyzn, kobiet i dzieci, deportowanych do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz w trakcie Powstania Warszawskiego. W ich losach zespalają się dwie największe tragedie narodu polskiego, które miały miejsce podczas II wojny Światowej. Wystawa powstała w oparciu o zasoby Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz zbiory prywatne.

Scenariusz wystawy i wybór materiałów: Helena Kubica, Teresa Zbrzeska
Projekt i opracowanie graficzne: Elżbieta Pietruczuk

Muzeum dysponuje wystawą w następujących wersjach językowych: polsko-angielski

Istnieje możliwość przetłumaczenia wystawy na inne języki.
Zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres:

Informacje techniczne

Wystawa plenerowa pt.: „Ludność powstańczej Warszawy w KL Auschwitz". Parking Muzeum.
Wystawa plenerowa...
Wystawa plenerowa pt.: „Ludność powstańczej Warszawy w KL Auschwitz". Parking Muzeum.
Wystawa plenerowa...
Wystawa plenerowa pt.: „Ludność powstańczej Warszawy w KL Auschwitz". Parking Muzeum.
Wystawa plenerowa...
Wystawa plenerowa pt.: „Ludność powstańczej Warszawy w KL Auschwitz". Parking Muzeum.
Wystawa plenerowa...
Wizualizacja wystawy
Wizualizacja...
Wystawa plenerowa pt.: „Ludność powstańczej Warszawy w KL Auschwitz". Parking Muzeum.
Wystawa plenerowa...

Ludzie Dobrej Woli

Do prezentacji plenerowych.

Wystawa plenerowa jest wyrazem hołdu dla mieszkańców Oświęcimia i pobliskich miejscowości, którzy ryzykując własnym życiem, nieśli pomoc więźniom niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz, ratowali ich podczas marszów ewakuacyjnych lub opiekowali się ocalonymi po wyzwoleniu obozu. Wielu z nich zostało za tę działalność zamordowanych lub uwięzionych w obozie. Wystawa opisuje różne formy pomocy udzielanej więźniom oraz notki biograficzne osób szczególnie zaangażowanych w akcję niesienia pomocy. Wystawa powstała w oparciu o materiały źródłowe i ikonograficzne Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Scenariusz i wybór materiałów: Mirosław Obstarczyk, Teresa Zbrzeska
Projekt i opracowanie graficzne: Elżbieta Pietruczuk

Muzeum dysponuje wystawą w następujących wersjach językowych: polsko-angielski

Istnieje możliwość przetłumaczenia wystawy na inne języki.
Zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres:
 

Informacje techniczne

Plakat - Ludzie dobrej woli.
Plakat - Ludzie...
Mapa wysiedleń mieszkańców terenów przyobozowych.
Mapa wysiedleń...
Plakat - Formy pomocy niesionej więźniom przez mieszkańców terenów przyobozowych.
Plakat - Formy...
Ludzie Dobrej Woli.
Ludzie Dobrej Woli.
Ludzie Dobrej Woli.
Ludzie Dobrej Woli.
Wizualizacja wystawy
Wizualizacja...
Ludzie Dobrej Woli - wystawa przy Małopolskiej uczelni w Oświęcimiu.
Ludzie Dobrej Woli...
Prezentacja wystawy przed Biblioteką Publiczną w Oświęcimiu
Prezentacja wystawy...

14 czerwca 1940 roku

Do prezentacji plenerowych.

Wystawa plenerowa ukazuje sylwetki i losy 728 Polaków, zarejestrowanych w tym dniu jako pierwsi więźniowie polityczni w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Datę przybycia tego transportu z tarnowskiego więzienia uznaje się za dzień uruchomienia obozu. Wystawa zawiera wykaz nazwisk i fotografie obozowe lub cywilne więźniów, a także krótkie notki biograficzne wybranych osób.

Scenariusz i wybór materiałów: Mirosław Obstarczyk, Teresa Zbrzeska
Projekt i opracowanie graficzne: Elżbieta Pietruczuk

Muzeum dysponuje wystawą w następujących wersjach językowych: polsko-angielski

Istnieje możliwość przetłumaczenia wystawy na inne języki.
Zapytania należy kierować drogą elektroniczną na adres:
 

Informacje techniczne

Plansza wystawy ze zdjęciami byłych więźniów I transport do Auschwitz
Plansza wystawy ze...
Plansza wystawy ze zdjęciami byłych więźniów I transport do Auschwitz
Plansza wystawy ze...
Plansza wystawy ze zdjęciami byłych więźniów I transport do Auschwitz
Plansza wystawy ze...
Plansza wystawy ze zdjęciami byłych więźniów I transport do Auschwitz
Plansza wystawy ze...
Plansza wystawy ze zdjęciami byłych więźniów I transport do Auschwitz
Plansza wystawy ze...
Wizualizacja wystawy
Wizualizacja...
Wystawa poświęcona I transportowi do Auschwitz na parkingu przy Muzeum
Wystawa poświęcona...
Wystawa poświęcona I transportowi do Auschwitz na parkingu przy Muzeum
Wystawa poświęcona...