Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Wystawiennictwo

Do najważniejszych zadań działu wystawienniczego należy inicjowanie, przygotowanie, wykonywanie, organizacja i opiekowanie się wystawami stałymi i czasowymi, prezentowanymi na terenie Muzeum, jak i poza nim (w kraju i za granicą).

W ciągu ponad 75 lat swego istnienia Muzeum zorganizowało ponad 300 ekspozycji czasowych i objazdowych, które zobaczyło ponad 15 mln ludzi. Poza Polską wystawy prezentowane były m.in. w Austrii, Wielkiej Brytanii, Chinach, b. Czechosłowacji, Holandii, Izraelu, Japonii, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, USA, na Węgrzech, we Włoszech, i b. ZSRR.

W pracy działu priorytetowe były i są wystawy stałe prezentowane na terenie Muzeum. Należą do nich: wystawa ogólna, zlokalizowana w blokach poobozowych na terenie byłego Auschwitz I ekspozycje objaśniające i upamiętniające tereny i obiekty byłego obozu Auschwitz I i Auschwitz II, na których utworzone zostało Muzeum, ekspozycja w Saunie oraz tzw. wystawy narodowe.

WYSTAWY NARODOWE

W zakresie tzw. wystaw narodowych prowadzona jest współpraca z ich autorami i organizatorami z zagranicy. Rozpoczyna się już na etapie przygotowywania nowej ekspozycji zarówno w zakresie organizacyjnym jak i merytorycznym, trwa w czasie jej wykonywania i jest kontynuowana po udostępnieniu zwiedzającym.

Opisy wystaw narodowych

WYSTAWY CZASOWE

Poza wystawami stałymi, prezentowanymi na terenie Muzeum ogromną rolę w upowszechnianiu tematyki Auschwitz odgrywają wystawy czasowe, których większość koncepcji i scenariuszy tworzona jest przez pracowników działu i organizowana w oparciu o zbiory i archiwalia Muzeum. Organizujemy też prezentację wystaw wypożyczonych z innych instytucji z Polski czy z zagranicy.

WYSTAWY OBJAZDOWE

Działania swe kierujemy także poza Muzeum organizując ekspozycje objazdowe. Dając możliwość poznawania historii także tym, którzy z różnych względów nie mogą odwiedzić osobiście terenów byłego obozu lub nie zetknęli się wcześniej z tą tematyką.

Opisy wystaw objazdowych

KONTAKT