Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Czasowe wyłączenia ze zwiedzania

Czasowe wyłączenia ze zwiedzania:

• część terenu Auschwitz II-Birkenau (większość odcinka BII, a także teren tzw. Kanady i rejon ruin komór gazowych i krematoriów IV i V)

• część ekspozycji w blokach 4, 5 i 6 w Auschwitz I

• wystawa rosyjska w bloku 14 w Auschwitz I

• budynek tzw. Sauny w Auschwitz II-Birkenau

• wystawa słowacka w bloku 16 w Auschwitz I