Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Udostępnianie

Wpis do zeszytu meldunków lokalnego posterunku niemieckiej policji w Oświęcimiu na temat buntu więźniów Sonderkommando
Wpis do zeszytu...

Zbiory archiwalne udostępniane badaczom, historykom, studentom, dziennikarzom oraz ekipom filmowym i telewizyjnym z kraju i zagranicy, zajmującym się problematyką obozową. Udostępniane są w postaci kserokopii, fotokopii lub mikrofilmów.

Materiały archiwalne mogą być udostępniane korzystającym po uprzednim powiadomieniu Archiwum o terminie przyjazdu i podaniu tematu badań. Przedstawiciele instytucji, zrzeszeń, studenci wyższych uczelni i uczniowie szkół powinni przedłożyć pisma polecające. Archiwum nie wypożycza materiałów archiwalnych na zewnątrz.

W uzasadnionych celach Archiwum wykonuje odpłatnie kopie dokumentów i odbitki fotograficzne ze swych zbiorów. Archiwum przyjmuje także grupy studyjne i seminaryjne z kraju i zagranicy, dla których wygłaszane są prelekcje na temat działalności placówki i zbiorów archiwalnych.

KONTAKT