Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Babitz

Budynek, w którym mieszkały więźniarki (1993)
Budynek, w którym...

Podobóz w wysiedlonej wsi Babice (niem. Babitz), utworzony w pierwszej poł. maja 1943 r. W dawnym budynku szkolnym umieszczono ok. 180 kobiet, zaś w sąsiednim drewnianym baraku tyluż mężczyzn. W budynku zajmowanym przez kobiety okna zamurowano lub zabezpieczono drutem kolczastym. Wewnątrz znajdowały się sale sypialne z piętrowymi pryczami, biura dla esesmanów i nadzorczyń SS oraz ambulatorium, umywalnia i kuchnia. Żywność dowożono z obozu Birkenau. W obrębie ogrodzenia z drutu kolczastego wybudowano dwie obory, stajnie, magazyny i skład uprzęży. Więźniarki zatrudniono przy hodowli i dojeniu krów, kopcowaniu ziemniaków, przerzucaniu nawozu oraz plewieniu i okopywaniu kapusty i buraków. Więźniowie opiekowali się końmi, pracowali przy orce, sianokosach i żniwach. Wiosną 1944 r., wobec zarekwirowania przez wojsko części koni, do pługów zaprzęgnięto więźniarki, przywiązując je do nich długimi sznurami. Nadzór nad komandem kobiecym sprawowały kolejno SS‑Aufseherinnen Erna Kuck i Johanna Bormann, kierownikiem komanda męskiego był SS‑Oberscharführer Rosenoff. W lipcu komando kobiece zlikwidowano, a więźniarki przeniesiono do Birkenau; komando męskie pozostało w Babitz do stycznia 1945 r. 

Źródło:  Auschwitz od A do Z. Ilustrowana historia obozu