Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Archiwum

Jeden z pierwszych planów obozu macierzystego, zapewne z połowy 1940 r.
Jeden z pierwszych...
Lista więźniów obozu Auschwitz
Lista więźniów...

Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau gromadzi, przechowuje i udostępnia archiwalia związane głównie z historią KL Auschwitz oraz częściowo także innych obozów koncentracyjnych.

W zbiorach gromadzone są oryginalne niemieckie dokumenty obozowe, kopie dokumentów otrzymane z innych instytucji w kraju i za granicą, materiały źródłowe powstałe po wojnie (wspomnienia, relacje byłych więźniów, materiały procesowe dotyczące zbrodniarzy hitlerowskich, etc.), fotografie, mikrofilmy, negatywy, filmy dokumentalne, opracowania, recenzje, referaty, scenariusze wystaw i filmów oraz kwerendy.


Biuro Informacji o Byłych Więźniach

W ramach Archiwum funkcjonuje Biuro Informacji o Byłych Więźniach, które w oparciu o posiadaną oryginalna dokumentację wystawia zaświadczenia dla byłych więźniów, potwierdzające ich pobyt w obozie. Należy zaznaczyć, że informacji o więźniach udziela się tylko bezpośrednio zainteresowanym, najbliższym członkom ich rodzin oraz kompetentnym instytucjom z kraju i zagranicy.

Na stronie internetowej dostępna jest także baza danych częściowo zachowanych informacji o byłych więźniach Auschwitz.

Digitalizacja i udostępnianie archiwów Muzeum Auschwitz-Birkenau

Godziny otwarcia

Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau jest czynne od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Osoby zainteresowane wizytą w Archiwum oraz w Biurze ds Byłych Więźniów przed rezerwowanym zwiedzaniem Muzeum proszone są o zgłoszenie się do Dyspozytora po odpowiednie identyfikatory uprawniające do wejścia na teren Muzeum. Osoby, które planują wyłącznie wizytę w Archiwum lub w Biurze ds Byłych Więźniów proszone są o wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie pracowników  wymienionych działów.
 

KONTAKT