Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Podobozy

Podobozy KL Auschwitz

W latach 1942-1944 powstało ponad 40 podobozów Auschwitz, wykorzystujących więźniów do niewolniczej pracy, głównie w różnego rodzaju niemieckich zakładach przemysłowych i gospodarstwach rolnych.

 • Altdorf w Starej Wsi koło Pszczyny (1942-1943) — prace leśne, najemca: Oberforstamt Pless (Nadleśnictwo Pszczyna), kilkunastu więźniów.
 • Althammer w Starej Kuźni koło Halemby (IX 1944 — I 1945) — budowa elektrowni cieplnej, 486 więźniów (17 I 1945).
 • Babitz w Babicach koło Oświęcimia (III 1943 — I 1945) — praca w gospodarstwie rolnym SS, 159 więźniów (17 I 1945) i około 180 więźniarek (lato 1944).
 • Birkenau w Brzezince (1943 — I 1945) — praca w gospodarstwie rolnym SS, 204 więźniów (17 I 1945).
 • Bismarckhütte w Chorzowie, (IX 1944 — I 1945) — praca w hucie Bismarck przy produkcji armat i samochodów pancernych, firma: Berghütte-Königs und Bismarckhütte AG, 192 więźniów (17 I 1945).
 • Blechhammer w Sławięcicach koło Blachowni Śląskiej (IV 1944 — I 1945) — budowa zakładów chemicznych, firma: O/S Hydrierwerke AG, 3958 więźniów (17 I 1945) i 157 więźniarek (30 XII 1944).
 • Bobrek w Bobrku koło Oświęcimia (V 1944 — I 1945, zatrudniano więźniów od XII 1943) — praca w fabryce przy produkcji aparatury elektrycznej do samolotów i łodzi podwodnych, firma: Siemens-Schuckerwerke AG, 213 więźniów (17 I 1945) i 38 więźniarek (30 XII 1944).
 • Brünn w Brnie (Czechy) (X 1943 — I 1945) — praca przy wykańczaniu budowy gmachu Technicznej Akademii SS i Policji, najemca: Urząd C w SS-WVHA - Bauleitung Brünn, 250 więźniów (X 1943), 36 więźniów (17 I 1945).
 • Budy w Budach koło Oświęcimia (IV 1943 — jesień 1944) — praca w gospodarstwie rolnym SS, kilkaset więźniarek.
 • Budy w Budach koło Oświęcimia (IV 1942 — I 1945 (z przerwą jesień, zima 1942/43) — praca w gospodarstwie rolnym SS, 313 więźniów (17 I 1945).
 • Budy w Budach koło Oświęcimia (VI 1942 — wiosna 1943) — praca w gospodarstwach rolnych SS przy melioracjach (kopaniu rowów), oraz przy oczyszczaniu i pogłębianiu stawów rybnych, około 400 więźniarek karnej kompanii (lato 1942).
 • Buna, patrz Monowitz
 • Charlottegrube w Rydułtowach (IX 1944 — I 1945) — praca w kopalni „Charlotte” przy wydobyciu węgla i rozbudowie kopalni, firma: Hermann Göring Werke, 833 więźniów (17 I 1945).
 • Chełmek w Chełmku (X 1942 — XII 1942) — praca na rzecz fabryki obuwia (przy pogłębianiu i oczyszczaniu stawu — zbiornika wody), firma: Ota Schlesische Schuh-werke — dawniej „Bata”, około 150 więźniów.
 • Eintrachthütte w Świętochłowicach (V 1943 — I 1945) — praca w hucie „Eintracht”, przy produkcji dział przeciwlotniczych, firma: Berghütte-OSMAG i Ost-Maschinenbau, 1297 więźniów (17 I 1945).
 • Freudenthal w Bruntalu (Czechy) (1944 — I 1945) — firma Emmerich Machold, 301 więźniarek (30 XII 1944) praca przy przetwarzaniu owoców.
 • Fürstengrube w Wesołej koło Mysłowic (IX 1943 — I 1945) — praca w kopalni „Fürsten” przy wydobyciu węgla i budowie nowej kopalni, firma: Fürstengrube GmbH, 1283 więźniów (17 I 1945).
 • Gleiwitz I w Gliwicach (III 1944 — I 1945) naprawa taboru kolejowego, firma: Reichsbahnausbesserungswerk, 1336 więźniów (17 I 1945).
 • Gleiwitz II w Gliwicach (V 1944 — I 1945) praca przy produkcji sadzy (kobiety), naprawa i konserwacja maszyn, rozbudowa fabryki (mężczyźni), firma: Deutsche Gasrusswerke GmbH, 740 więźniów (17 I 1945) i 371 więźniarek (30 XII 1944).
 • Gleiwitz III w Gliwicach (VII 1944 — I 1945) — praca w Glewitzer Hütte przy remoncie hal a następnie przy produkcji broni, amunicji i kół kolejowych, firma : Zieleniewski-Maschinen und Waggonbau GmbH, Krakau, 609 więźniów (17 I 1945).
 • Gleiwitz IV w Gliwicach (VI 1944 — I 1945) — praca przy rozbudowie koszar oraz przy naprawie i przeróbce samochodów wojskowych, 444 więźniów (17 I 1945).
 • Golleschau w Goleszowie (VII 1942 — I 1945) praca w cementowni SS, firma: Ostdeutsche Baustoffwerke GmbH-Goleschauer Portland Zement AG, 1008 więźniów (17 I 1945).
 • Günthergrube w Lędzinach (II 1944 — I 1945) — praca w kopalni „Piast” przy wydobyciu węgla i budowie kopalni „Günther”, firma: Fürstlich Plessische Bergwerks AG, 586 więźniów (17 I 1945).
 • Harmense w Harmężach koło Oświęcimia (XII 1941 — lato 1943) — praca w gospodarstwie rolnym SS (hodowla drobiu, królików i ryb), około 70 więźniów.
 • Harmense w Harmężach koło Oświęcimia (VI 1942 — I 1945) — praca w gospodarstwie rolnym SS (hodowla drobiu i królików), około 50 więźniarek.
 • Hindenburg w Zabrzu (VIII 1944 — I 1945) — praca w hucie „Donnersmark” przy produkcji uzbrojenia i amunicji , firma: Vereinigte Oberschlesische Hüttenwerke AG, 50 więźniów (17 I 1945) i 470 więźniarek (30 XII 1944).
 • Hubertshütte w Łagiewnikach, (XII 1944 — I 1945) — praca w hucie „Huberts”, firma: Berghütte Königs und Bismarckhütte AG, 202 więźniów (17 I 1945).
 • Janinagrube w Libiążu (IX 1943 — I 1945) — praca w kopalni „Janina” przy wydobyciu węgla, firma: Fürstengrube GmbH, 853 więźniów (17 I 1945).
 • Jawischowitz w Jawiszowicach (VIII 1942 — I 1945) — praca w kopalni „Brzeszcze-Jawischowitz” przy wydobyciu węgla oraz pracach budowlanych na powierzchni, firma: Reichswerke Hermann Göring, 1988 więźniów (17 I 1945).
 • Kobier w Kobiórze (1942-1943) — prace leśne, najemca: Oberforstamt Pless (Nadleśnictwo Pszczyna), 158 więźniów (25 IV 1943).
 • Lagischa w Łagiszy (IX 1943 — IX 1944) — budowa elektrowni cieplnej „Walter”, firma: Energie-Versorgung Oberschlesien AG, około 1000 więźniów.
 • Laurahütte w Siemianowicach (IV 1944 — I 1945) — praca w hucie „Laura” przy produkcji dział przeciwlotniczych, firma: Berghütte - Königs und Bismarckhütte, 937 więźniów (17 I 1945).
 • Lichtewerden w Světlá (Czechy) (XI 1944 — I 1945) — praca w fabryce nici, firma: G.A. Buhl und Sohn, 300 więźniarek (30 XII 1944).
 • Mesersitz w Międzyrzeczu (X 1942 — I 1943) — prace leśne
 • Monowitz (Buna) w Monowicach koło Oświęcimia, X 1942 - I 1945 (zatrudnienie od IV 1941), budowa kombinatu chemicznego, firma: IG Farbenindustrie AG, 10223 więźniów (17 I 1945).
 • Neu-Dachs w Jaworznie (VI 1943 — I 1945) — praca w jaworznickich kopalniach węgla kamiennego, oraz przy budowie elektrowni „Wilhelm”, firma: Energie Versorgung Oberschlesien AG, 3664 więźniów (17 I 1945).
 • Neustadt w Prudniku (IX 1944 — I 1945) — praca w fabryce włókienniczej, w tkalni, firma: Schlesische Feinweberei AG, 399 więźniarek (30 XII 1944).
 • Plawy w Pławach koło Oświęcimia (1944 — I 1945) — praca w gospodarstwie rolnym SS, 138 więźniów (17 I 1945) i około 200 więźniarek (I 1945).
 • Radostowitz w Radostowicach koło Pszczyny (1942-1943) — z przerwą w okresie zimy 1942/1943, prace leśne, najemca: Oberforstamt Pless (Nadleśnictwo Pszczyna), około 20 więźniów.
 • Raisko w Rajsku (VI 1943 — I 1945) — praca w gospodarstwie rolnym SS (ogrodnictwo, doświadczalna uprawa kok-sagizu), około 300 więźniarek (1944).
 • Sonderkommando Kattowitz w Katowicach (I 1944 — I 1945) — budowa schronu i baraku dla Gestapo, 10 więźniów.
 • Sosnowitz (I) w Sosnowcu (VIII 1943 — II 1944) — remont biurowca, 100 więźniów.
 • Sosnowitz (II) w Sosnowcu (V 1944 — I 1945) — praca w hucie w odlewni luf do dział przeciwlotniczych oraz przy produkcji pocisków, firma: Berghütte-Ost-Maschinenbau GmbH, 863 więźniów (17 I 1945).
 • Sośnica koło Gliwic (VII-VIII 1940) — rozbiórka obiektów po obozie jeńców wojennych, około 30 więźniów.
 • SS Hütte Porombka w Międzybrodziu, (jesień 1940 — I 1945) — budowa a następnie obsługa domu wypoczynkowego SS, w okresie budowy — kilkudziesięciu więźniów, przy obsłudze — kilka więźniarek.
 • SS Bauzug w Karlsruhe (IX 1944 — X 1944) — odgruzowywanie miasta i naprawa linii kolejowych, najemca: Urząd C w SS-WVHA, około 500 więźniów. (Więźniowie byli zakwaterowani w pociągu towarowym. Na przełomie pierwszej i drugiej dekady października 1944 r. podobóz podporządkowano obozowi koncentracyjnemu Buchenwald, kilka dni później został przemianowany na 7-SS Eisenbahnbaubrigade i przeniesiony do Stuttgardu.)
 • Trzebinia w Trzebini  (VIII 1944 — I 1945) — rozbudowa rafinerii, firma: Erdöl Raffinerie GmbH, 641 więźniów (17 I 1945).
 • Tschechowitz (I) — Bombensucherkommando w Czechowicach Dziedzicach (VIII-IX 1944) — usuwanie niewypałów z terenu rafinerii i okolicy, firma: Vacuum Oil Company, około 100 więźniów.
 • Tschechowitz (II) — Vacuum w Czechowicach Dziedzicach (IX 1944 — I 1945) — odgruzowywanie i zabezpieczanie rafinerii, firma: Vacuum Oil Company, 561 więźniów (17 I 1945).