Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Tablice informacyjne

System tablic upamiętniających z informacjami historycznymi

Miejsce Pamięci posiada kompleksowy system uczytelnienia terenów poobozowych. Na specjalnych tablicach, rozmieszczonych w najbardziej symbolicznych i znaczących miejscach, zostały opisane i upamiętnione najważniejsze miejsca i obiekty oraz związane z nimi wydarzenia historyczne. Towarzyszą im opisy w językach: angielskim, hebrajskim i polskim.

System tablic obejmuje:

  • plany ogólne terenu byłego obozu;
  • informacje objaśniające najważniejsze obiekty lub szczególne wydarzenia;
  • fotografie dokumentalne, najczęściej z tzw. Albumu Lili Jacob, przedstawiające osoby deportowane do Birkenau. Umieszczono je w tych miejscach, w których zostały wykonane;
  • zdjęcia wykonane nielegalnie w obozie oraz reprodukcje rysunków wykonanych przez ocalałych;
  • plansze z fotografiami lotniczymi wykonanymi przez aliantów w 1944 r., pokazujące między innymi dwie części obozu, które wchodzą w skład Muzeum Auschwitz-Birkenau, ich najbliższe otoczenie wraz z bocznicami kolejowymi, na które dowożono deportowanych;
  • plany i fotografie dokumentalne poszczególnych odcinków, ustawione przy wejściach poszczególnych odcinków obozu Auschwitz II-Birkenau;
  • plany i fotografie najważniejszych budynków obozowych;
  • kamienie z numeracją baraków w miejscach, gdzie nie zachowały się budynki, a tylko ślady po nich.

a także:

  • kamienie z inskrypcją upamiętniającą: „Pamięci mężczyzn, kobiet i dzieci, ofiar nazistowskiego ludobójstwa. W tym miejscu znajdują się ich popioły. Niech spoczywają w pokoju”. Usytuowane są one obok miejsc, gdzie dokonywano masowej zagłady i gdzie znajdują się prochy pomordowanych;

Na niektórych tablicach na terenie byłego obozu Auschwitz I oraz Auschwitz II-Birkenau umieszczone zostały specjalne kody QR. Można je zeskanować za pomocą urządzenia mobilnego i wysłuchać relacji byłych więźniów mówiących o wydarzeniach, które miały miejsce w danym miejscu.

Zdecydowana większość osób poznaje historię Miejsca Pamięci w towarzystwie specjalnie przeszkolonych przewodników, oprowadzających w blisko 20 językach. Tym niemniej bardzo dobrze uczytelniający teren system tablic upamiętniających, w połączeniu z krótkim wielojęzycznym informatorem dostępnym na terenie Muzeum, umożliwia także samodzielne zwiedzanie.

Autorami opisu historycznego i upamiętniającego tereny byłego KL Auschwitz I i KL Auschwitz II-Birkenau są specjaliści Muzeum. Projekt plastyczny stworzyli: prof. Barbara Borkowska i artysta grafik Jacek Maria Stokłosa.

 

Ruiny krematorium i komory gazowej III. Fot: Paweł Sawicki
Ruiny krematorium i...
Brama na odcinek BIIe w Auschwitz II-Birkenau. Fot: Paweł Sawicki
Brama na odcinek...
Komora gazowa i krematorium nr 1
Komora gazowa i...
Miejsce stosów spaleniskowych przy krematorium i komorze gazowej V.  Fot: Paweł Sawicki
Miejsce stosów...
Las, w którym znajdują się ruiny krematorium i komory gazowej IV i V. Fot. Paweł Sawicki
Las, w którym...
Miejsce przy kuchni obozu Auschwitz I, w którym stała obozowa orkiestra. Fot. Paweł Sawicki
Miejsce przy kuchni...
Ruiny prowizorycznej komory gazowej, tzw. białego domku. Fot: Paweł Sawicki
Ruiny...
Obóz Auschwitz I. Fot: Paweł Sawicki
Obóz Auschwitz I....
QR kod dający dostęp do relacji byłych więźniów. Fot. Paweł Sawicki
QR kod dający...
QR kod dający dostęp do relacji byłych więźniów. Fot. Paweł Sawicki
QR kod dający...