Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Międzynarodowa Rada Oświęcimska

W roku 1990 decyzją ministra kultury i sztuki utworzona została Międzynarodowa Rada Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Minister zaprosił do udziału w pracach Rady wybitne autorytety o światowej sławie i znajomości problemów II wojny światowej, obozów koncentracyjnych i Holocaustu.

Przewodnictwo Rady objął prof. Władysław Bartoszewski, były więzień KL Auschwitz, współtwórca „Żegoty”, organizacji konspiracyjnej niosącej pomoc Żydom w Polsce w czasie II wojny światowej, historyk, literat, ówczesny ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu. Rada miała charakter doradczy i opiniotwórczy. Wspomagała Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w jego rozległej działalności

. Posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

Rada rozpatrywała szczegółowo problemy związane z funkcjonowaniem Muzeum oraz oceniała różne formy działalności (np. wystawy, wydawnictwa, filmy, przewodniki po muzeum, oznakowanie i wszelkie formy prezentacji byłego obozu). Rada omawiała zadania konserwatorskie, działała na rzecz pozyskania środków finansowych, zwłaszcza od rządów państw europejskich, na realizację konkretnych prac na terenie obozu.

W styczniu 2000 premier RP poinformował o powstaniu Rady Oświęcimskiej. Przejęła ona obowiązki dotychczasowej Rady, w odróżnieniu od niej będzie organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów w zakresie ochrony i zagospodarowania nie tylko terenów byłego hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz lecz także innych Pomników Zagłady. Jej kadencja trwać będzie 6 lat. Przewodniczącym Rady Oświęcimskiej został senator Władysław Bartoszewski, dotychczasowy przewodniczący Międzynarodowej Rady Muzeum.

7 czerwca 2000 r., w sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczystość wręczenia przez premiera Jerzego Buzka nominacji nowo powołanym członkom Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

Podczas uroczystości premier Jerzy Buzek powiedział m.in.: „Wierzę, że wspólna praca nad zachowaniem dla potomnych tragicznego dziedzictwa hitlerowskiej polityki eksterminacji narodu polskiego i zagłady narodu żydowskiego służyć będzie pojednaniu i wzajemnemu zrozumieniu, że rozwijająca się współpraca ekspertów, naukowców, ludzi obdarzonych wysokim autorytetem i zaufaniem społecznym, przyczyni się do przezwyciężenia stereotypów i uprzedzeń poprzez wspólne dawanie świadectwa prawdzie o tych straszliwych czasach”.

 

Członkowie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej (IV kadencji)

Członkowie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej (III kadencji)

Posiedzenia Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej

Pełny tekst wystąpienia prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka na spotkaniu z Międzynarodową Radą Oświęcimską (Warszawa, 7 czerwca 2000 r.)

UCHWAŁA MIĘDZYNARODOWEJ RADY OŚWIĘCIMSKIEJ WS. TRAGICZNYCH WYDARZEŃ W IZRAELU, PRZYJĘTA W TRYBIE OBIEGOWYM 18 LISTOPADA 2023 R.

Międzynarodowa Rada Oświęcimska przy Premierze RP z najgłębszym bólem i żalem przyjmuje cierpienie niewinnych Ofiar – torturowanych, gwałconych, uprowadzonych i mordowanych przez terrorystów z Hamasu.

Pragniemy wyrazić naszą niewzruszoną solidarność z Izraelczykami i Żydami na całym świecie.

Zagrożone w swoim bycie Państwo Izrael ma prawo do samoobrony zgodnie z prawem międzynarodowym i zasadami humanitaryzmu. Istnienie wolnego, suwerennego i demokratycznego Państwa Żydowskiego jest jednym z gwarantów światowego pokoju.

Przekraczająca wyobraźnię nienawiść i przemoc stosowana przez terrorystów prowadzą wyłącznie do coraz większego i coraz powszechniejszego cierpienia – także cywilnej ludności Gazy, którą Hamas wykorzystuje jako żywe tarcze.

Niezbędnym pierwszym krokiem do zatrzymania przerażającej spirali śmierci i wojny – jest natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie wszystkich zakładników, czego żądamy z całą mocą.