Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Lichtewerden

Podobóz założony przy fabryce nici w miejscowości Světlá (niem. Lichtewerden) niedaleko miasta Bruntal na Czeskim Śląsku, wówczas w granicach włączonego do Rzeszy tzw. kraju sudeckiego. Fabryka należała do firmy tekstylnej „Gustav Adolf Buhl und Sohn”. W listopadzie 1944 r. przywieziono tam z Birkenau ok. 300 kobiet, głównie Żydówek polskich, czeskich i słowackich. Umieszczono je w dwóch drewnianych barakach mieszkalnych, w dwóch pozostałych znajdowała się kuchnia, łaźnia oraz magazyn. Obóz otaczało ogrodzenie z drutu kolczastego, z drewnianymi wieżami strażniczymi umieszczonymi w narożnikach. Kierownikiem obozu był prawdopodobnie SS‑Oberscharführer Hans Reeg, nazywany przez więźniarki „Schnauze”, gdyż na kierowane do niego pytania zwykł był odpowiadać: „Halt die Schnauze!” (stul pysk!). Wartę pełnili starsi wiekiem esesmani, niezdolni do służby frontowej, oraz cztery Aufseherinnen SS . Więźniarki pracowały przy urządzeniach nawijających przędzę oraz w przędzalni lnu, gdzie warunki były szczególnie trudne, a unoszący się w powietrzu pył utrudniał oddychanie. Do najcięższych prac, przy których głodne i wyczerpane więźniarki często mdlały, należały ważenie i przenoszenie 50‑kilogramowych bel bawełny. W niedzielę 6 maja 1945 r. cała załoga SS , na czele z kierownikiem, opuściła podobóz, przebrawszy się uprzednio w cywilne ubrania. Dwa dni później do Lichtewerden wkroczyli Rosjanie.

Źródło:  Auschwitz od A do Z. Ilustrowana historia obozu