Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Plawy

Podobóz‑gospodarstwo rolne założone na przełomie 1944‑1945 r. we wsi Pławy (niem. Plawy). Wcześniej, od wiosny 1944 r., na tym terenie oraz na okolicznych polach pracowały komanda dochodzące z pobliskiego Birkenau. W listopadzie, obok istniejącej już wcześniej stodoły i dwóch stajni, zbudowano kilka dalszych baraków. W pierwszych dniach stycznia 1945 r. w jednym z nich zakwaterowano ok. 200 więźniarek, głównie Rosjanek i węgierskich Żydówek, w drugim zaś ok. 140 więźniów, Rosjan, Polaków i słowackich Żydów. Baraki te oraz część gospodarczą podobozu wydzielono dodatkowymi ogrodzeniami z drutu kolczastego. Więźniarki karmiły i doiły ok. 100 krów oraz czyściły obory i wynosiły nawóz, inne przebierały zakopcowane ziemniaki i buraki pastewne. Więźniowie zajmowali się 70‑80 końmi, transportem płodów rolnych oraz mleka do obozowej mleczarni, dysponując 25 furmankami. Kierowniczką kobiecej części podobozu była SS‑Aufseherin Florentin Cichon, natomiast kierownikiem podobozu męskiego był podoficer w stopniu SS‑Oberscharführera; jego nazwiska nie udało się ustalić. Dnia 18 stycznia więźniowie i więźniarki zostali ewakuowani pieszo do Wodzisławia Śląskiego, skąd następnie przetransportowano ich koleją w głąb Niemiec. 

Źródło:  Auschwitz od A do Z. Ilustrowana historia obozu