Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

„Auschwitz a moja ziemia” — nagrody przyznane

06-05-2011

Zakończyła się ogólnopolska edycja projektu edukacyjnego dla młodzieży „Auschwitz a moja ziemia. Historia i pamięć po latach”.

Podczas spotkania w oświęcimskim Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu oraz nauczycielom opiekującym się młodzieżą biorącą udział w projekcie. Spotkanie połączone było z wystawą prac konkursowych w bieżącej i ubiegłej edycji konkursu.

— Temat tegorocznej edycji konkursu „Być człowiekiem w Auschwitz” to temat, przy którym skupiliście się nie tylko na pokazywaniu bohaterskich, ale też negatywnych postaw, z którymi miano do czynienia w obliczu tego wszystkiego, co tutaj się działo — powiedziała do zgromadzonych uczniów dr Alicja Bartuś, przewodnicząca zarządu Fundacji MDSM. — Prawdziwy bohater to ktoś, kto poświęca się dla

innych. Kto zatem jest prawdziwym bohaterem? O tym pisaliście w swoich pracach. Może za sprawą poznanych przez was tu historii uratujecie komuś życie, może nie przejdziecie obojętnie obok osoby leżącej na ulicy. Proszę was o jedno: aby nie było wam wszystko jedno. Bądźcie bohaterami naszych czasów — dodała dr Bartuś.

Do edycji „Być człowiekiem w Auschwitz” zgłoszono blisko 100 prac. Tematyka ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli. Udział w projekcie wzięło blisko 530 uczniów z 25 szkół reprezentujących szkoły m.in. z Krakowa, Rybnika, Tychów, Gliwic i okolic Opola.

— W ciągu siedmiu lat, które minęły od początku realizacji projektu „Auschwitz a moja ziemia” zmieniała się tematyka poszczególnych edycji, rozrastała się grupa zainteresowanych; najpierw byli to uczniowie szkół powiatu oświęcimskiego, następnie Małopolski i Śląska, a w tym roku także z innych rejonów Polski — poinformowała Marta Berecka, koordynatorka projektu ze strony Międzynarodowego Centrum Edukacji. — Jedno pozostało niezmienne — główny cel tego programu: zapoznanie uczniów z historią Auschwitz, próba uwrażliwienia na to, co jest wokół nas w kontekście tego, co było. Chciałabym bardzo podziękować uczniom za trud, który włożyli w przygotowanie prac, za bardzo osobiste myśli, którymi chcieli się z nami podzielić. Jestem przekonana, że wiedza, którą zdobyliście w trakcie wizyt w Miejscu Pamięci was wzbogaci i będzie cenna na dalszym etapie edukacji — dodała Marta Berecka.

Uczestnicy obejrzeli film „Niezwykli Oświęcimianie”, opowiadający o losach osób pomagających więźniom Auschwitz w czasie wojny.

— Na konkurs napłynęły 32 prace fotograficzne. Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie tą formą przekazu waszych refleksji — poinformowała Teresa Szakiel z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli — Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu. — Prac literackich wpłynęło 46. Ich forma była różna, ale najciekawsze było to, że potrafiliście pięknie przedstawić swoje refleksje na temat różnych oblicz człowieczeństwa w tak trudnych czasach — dodała.

Następnie odbyło się ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród, które wręczyli uczniom Dyrektor MCEAH, Krystyna Oleksy oraz Małopolski Kurator Oświaty, Aleksander Palczewski.

KATEGORIA FOTOGRAFICZNA
I miejsce:
Mateusz Kozub, Powiatowy Zespół nr 4 Szkól Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu, opiekun: Halina Kulig

II miejsce:
Sabina Ciszak, Zespół Szkół nr 3 V LO w Rybniku, opiekun Magdalena Wużyńska-Tkocz

III miejsce:
Katarzyna Bernaś, Gimnazjum Gminne nr 1 im. mjr. Piotra Szewczyka w Rajsku, opiekun: Zofia Kanclerz

Wyróżnienia:
Adam Kusz , Zespół Szkół nr 6 w Tychach, opiekun; Aleksandra Nych
Daniel Mrózek, Zespół Szkół w Kętach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, opiekun Grażyna Ferenc
Ilona Chrapczyńska, Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Osieku, opiekun Grażyna Pająk

KATEGORIA LITERACKA
I miejsce:
Monika Tarkowska, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Zatorze, opiekun: Barbara Gawlik

II miejsce:
Justyna Stanisz, Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu opiekun: Magdalena Soboń, Joanna Cebulska

III miejsce:
Paweł Kak, Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu, opiekun Renata Jarnot

Wyróżnienia:
Małgorzata Kramarczyk, Powiatowy Zespół Szkół nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu, opiekun: Katarzyna Kot, Katarzyna Knapczyk
Maria Głownia, Zespół Szkół w Płazie, opiekun: Barbara Durczok
Rafał Stachura, Zespół Szkól Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Zatorze, opiekun: Barbara Gawlik
Krzysztof Kopacz, Miejskie Gimnazjum nr 2 im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu, opiekun: Magdalena Soboń, Joanna Cebulska
Kinga Bryśkiewicz, Zespół Szkół w Płazie, opiekun: Barbara Durczok

Na konferencji kończącej tegoroczną edycję konkursu obecny był Małopolski Kurator Oświaty — Aleksander Palczewski, który objął honorowym patronatem projekt „Auschwitz a moja ziemia”. Zwrócił się do obecnych uczniów: — Wystąpić tu po tak wspaniałym wykładzie i filmie, których byliśmy świadkami, jest niezwykle trudno. Chciałem wam przeczytać posłanie do was, które będzie klamrą spinającą to dzisiejsze spotkanie. Chciałem wam przeczytać modlitwę Jana Pawła II, który zwraca się do was młodych, w ten sposób: Ten młody las, który wyrósł pośród starego lasu, młody las serc i sumień. Spraw, aby te serca i sumienia były zdrowe, aby niosły z sobą całe dziedzictwo, któremu na imię Polska. Być dziś odważnym, to znaczy myśleć o przyszłości i brać za nią odpowiedzialność.

O PROJEKCIE
Wśród najważniejszych celów programu są przede wszystkim: zapoznanie uczniów i nauczycieli z historią Auschwitz, kształtowanie umiejętności oceny zdarzeń historycznych i ich konsekwencji w życiu własnym i najbliższych oraz rozwijanie wrażliwości. Projekt zakładał serię wizyt studyjnych w Miejscu Pamięci, których adresatem jest młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna oraz konkurs prac literackich i fotograficznych. Łącznie w pięciu edycjach projektu organizowanego od 2004 r. wzięło udział ponad 3500 uczestników.

Organizatorami konkursu są Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu.

Auschwitz a moja ziemia. Historia i pamięć po latach. Fot. A. Juskowiak-Sawicka
Auschwitz a moja...
Auschwitz a moja ziemia. Historia i pamięć po latach. Fot. A. Juskowiak-Sawicka
Auschwitz a moja...
Auschwitz a moja ziemia. Historia i pamięć po latach. Fot. A. Juskowiak-Sawicka
Auschwitz a moja...