Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Auschwitz – Moja ziemia. historia i pamięć po 60 latach

27-10-2006

W dniu 25 października 2006 r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży podsumowano kolejną edycję organizowanego od 2004 r. programu dla uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych z Oświęcimia i okolic pt.: „Auschwitz – moja ziemia. Historia i pamięć po 60 latach”.

Tegoroczna edycja upływała pod hasłem „W poszukiwaniu skradzionego domu”. Wśród najważniejszych celów programu wymienić należy przede wszystkim zapoznanie uczniów i nauczycieli z historią wysiedleń ludności polskiej jako konsekwencji budowy i rozbudowy KL Auschwitz, kształtowanie umiejętności oceny zdarzeń historycznych i ich konsekwencji w życiu własnym i najbliższych oraz rozwijanie wrażliwości na niesprawiedliwość i krzywdę ludzką poprzez ukazanie wojny jako czynnika niszczycielskiego.

W projekcie realizowanym w ciągu całego 2006 r. uczestniczyło blisko 460 uczniów i 26 nauczycieli z 21 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach programu przeprowadzono konkurs literacki i fotograficzny pt.: „W poszukiwaniu skradzionego domu”, w którym udział wzięło 79 uczniów z 12 szkół. Podsumowaniem tegorocznej edycji programu była konferencja, podczas której rozdano nagrody i wyróżnienia laureatom obu konkursów.

Nagrodzeni w kategorii szkół gimnazjalnych:

Pierwsza nagroda w konkursie literackim dla uczniów gimnazjów przypadła Kamili Kowackiej z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu. Miejsca II i III zajęli Mateusz Zużałek z Gimnazjum w Bielanach oraz Aleksandra Malec z Gminnego Gimnazjum nr 2 w Zaborzu.

Wyróżnieniami uhonorowane zostały ponadto prace: Angeliki Lofek z Gimnazjum w Osieku, Jakuba Sanaka z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu, Gabrieli Nikiel z Gimnazjum w Bielanach, Magdaleny Bromnik z Gminnego Gimnazjum nr 2 w Zaborzu, Martynie Krzemień z Gimnazjum Gminnego nr 1 w Rajsku, Kariny Żmudy z Gimnazjum w Bielanach oraz Angeliki Gensieniec z Gminnego Gimnazjum nr 2 w Zaborzu.

Nagrodzeni w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

W kategorii prac wykonanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych I nagrodę zdobyła Aleksandra Kanclerz z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących w Oświęcimiu. Miejsce II zajęła Monika Przewoźnik z PZ nr 7 Szkół Agrotechnicznych i Zawodowych w Jawiszowicach. Miejsce III przypadło Agacie Żmudzie z Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach.

Laureaci konkursu fotograficznego:

Wśród laureatów konkursu fotograficznego nagrodzono Aleksandrę Klubę (I miejsce) z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących w Oświęcimiu, Alicję Ćwiertnię (II miejsce) z Gimnazjum Gminnego nr 1 w Rajsku, Małgorzatę Mitek (III miejsce) z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących w Oświęcimiu. Wyróżniono prace Weroniki Lipiak z Gimnazjum Gminnego nr 1 w Rajsku, Magdaleny Ścierskiej z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu oraz Katarzyny Trąbki z Powiatowego Zespołu nr 1 Szkół Ogólnokształcących w Oświęcimiu.

Nauczycielom uczestniczącym w projekcje uroczyście wręczono dyplomy, a dla pozostałych uczestników konkursu przygotowano okolicznościowe upominki.

Organizatorzy:

Program zorganizowano we współpracy Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Cele projektu:

Głównymi celami realizowanego już od kilku lat projektu są: zorganizowanie wspólnego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie metodyki nauczania o Auschwitz i Holokauście realizowanego w oparciu o bazę naukową, dokumenty archiwalne, dzieła sztuki oraz ekspozycje Muzeum w Oświęcimiu w ramach obchodów 60 rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau, stworzenie i realizacja programu nauczania o Auschwitz dla uczniów gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oświęcimskiego, zorganizowanie cyklu szkoleń dla nauczycieli i uczniów oraz przedstawienie nauczycielom z powiatu oświęcimskiego możliwości edukacyjnych w pracy z młodzieżą szkolną w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.