Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Realizacja wizyty

Etap ten jest najważniejszym w całym projekcie pobytu studyjnego. Wymaga on odpowiedniego zaangażowania merytorycznego i emocjonalnego wszystkich biorących udział w wizycie, tj. uczniów, nauczyciela i przewodnika. Rolą tych ostatnich jest stworzenie młodzieży jak najlepszych warunków do skonfrontowania się z historią i przesłaniem Miejsca Pamięci.

W trakcie wizyty przewodnik zapoznaje uczniów z historią Auschwitz i zachowanymi reliktami obozowymi. jego rolą jest tworzenie przestrzeni do nauki i refleksji, a nie tylko przekazywanie wiedzy.

Każda wizyta w Miejscu Pamięci, oprócz wymiaru edukacyjnego powinna mieć także wymiar upamiętniający. Dlatego należy zadbać o to, by uczniowie mieli czas i możliwość uczczenia pamięci ofiar Auschwitz. Może ono przyjąć różne formy, od zapalenia zniczy i złożenia kwiatów po organizację ceremonii, podczas których odczytane zostaną przygotowane wcześniej fragmenty wspomnień, wiersze i ewentualnie modlitwy. Ważne jest, aby sposób upamiętniania nie został narzucony, lecz był wynikiem dyskusji z młodzieżą.  

RODZAJE ZWIEDZANIA 

ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE ZWIEDZANIE (ZOBACZ WIĘCEJ):
• WARSZTATY 
• WYKŁADY 
• PRELEKCJE 
• PREZENTACJE MULTIMEDIALNE