Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Prelekcje

Prowadzone przez pracowników Muzeum. Dotyczą zagadnień związanych z systemem dokumentacji obozowej, jak również sztuki tworzonej w obozie oraz reprezentacji Auschwitz w sztuce filmowej. Obejmują wprowadzenie do tematu połączone z prezentacją wybranych archiwaliów i dzieł sztuki, a także filmów dokumentalnych, etiud filmowych i fragmentów filmów fabularnych.

Prelekcje przeznaczone są głównie dla młodzieży szkolnej. 

Czas zajęć: 1 godz.
Język: polski, angielski, niemiecki
Koszt: 180 zł w j. polskim, 240 zł w j. obcym

Kontakt:
Obsługa Odwiedzających
Marta Ortman, Barbara Gębołyś-Warmbier, Katarzyna Bisaga
mail: pobyty.studyjne@auschwitz.org, study.visits@auschwitz.org
tel. (+48) 33 844 8096 lub (+48) 33 844 8101

Charakterystyka zasobu archiwalnego, działalność Archiwum

Celem prelekcji jest zapoznanie odbiorców z zasobem Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Uczestnicy mają możliwość poznania różnych rodzajów dokumentów archiwalnych a także kulisów pracy archiwistów.

Język: polski, angielski, niemiecki

Organizacja administracji obozowej KL Auschwitz

Celem prelekcji jest zapoznanie odbiorców ze strukturą administracji obozu Auschwitz za pośrednictwem dokumentów przez nią wytwarzanych. Prelekcja daje możliwość wglądu w bogate zasoby Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz kulisy pracy archiwistów.

Język: niemiecki

Auschwitz i Holokaust w sztuce filmowej

Prelekcja na uzgodniony wcześniej temat z historii Auschwitz i Holokaustu, składająca się z krótkiego wprowadzenia oraz projekcji filmów dokumentalnych i fabularnych. Dobór filmów uzależniony jest od grupy wiekowej uczestników. Istnieje również możliwość przygotowania zestawu filmów lub montażu wybranych fragmentów na życzenie zamawiającego.

Język: polski, angielski, niemiecki

Sztuka obozowa w KL Auschwitz

Celem prelekcji jest zapoznanie odbiorców z twórczością plastyczną więźniów obozu Auschwitz. Prelekcja połączona jest z prezentacją wybranych prac plastycznych więźniów traktowanych jako dokument historii. Większość z  nich to obrazy, grafiki, rzeźby i przedmioty użytkowe powstałe w okresie funkcjonowania obozu na zlecenie władz obozowych, na potrzeby obozu, jak i na prywatne zamówienie esesmanów. Niezwykle interesującą grupę stanowią prace wykonane przez więźniów nielegalnie. Podczas prelekcji omawiane są okoliczności powstania prac oraz znaczenie twórczości w warunkach obozowej egzystencji. W ramach prelekcji prezentowane są też prace wykonane po wyzwoleniu przez artystów-byłych więźniów, świadków utrwalonych na obrazach wydarzeń, jak i artystów współczesnych zainspirowanych tematyką Holokaustu.

Język: polski, angielski, niemiecki

Media i symbolika Auschwitz

Prelekcja ma na celu ukazanie współczesnych sposobów przedstawiania KL Auschwitz w szeroko pojętych mediach oraz związanych z nimi dylematów.

Język: polski, angielski, niemiecki

Zachować dla przyszłości. Konserwatorskie działania i wyzwania w Miejscu Pamięci

Prelekcja ma na celu zapoznanie uczestników z najważniejszymi  aspektami i wyzwaniami pracy w pracowniach konserwatorskich Muzeum i Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

Język: polski, angielski, niemiecki