Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Podsumowanie wizyty

Uczestnicy pobytu studyjnego przy Pomniku Ofiar. Fot. Tomasz Pielesz
Uczestnicy pobytu...

Celem ostatniego etapu pobytu studyjnego w Muzeum i Miejscu Pamięci Auschwitz jest umożliwienie jej uczestnikom spojrzenia z dystansu na swoje przeżycia i zdobytą podczas wizyty wiedzę. Dzieje się to zazwyczaj w trakcie tzw. lekcji podsumowującej.

Podsumowanie obejmuje dyskusję na temat tego, co uczniowie zobaczyli i czego doświadczyli, przebywając na terenie byłego obozu śmierci. Winni oni także przemyśleć swoje wrażenia i emocje, wyartykułować je i spróbować skonfrontować z wcześniejszymi oczekiwaniami. Ważne jest, aby w trakcie dyskusji młodzież mogła bez skrępowania, w sposób otwarty rozmawiać o zrodzonych podczas wizyty dylematach, różnicach zdań i kontrowersjach.

Dyskusję podsumowującą można potraktować jako wstęp do szerszych działań edukacyjnych na terenie szkoły. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy wizyta była częścią realizacji tematycznego projektu edukacyjnego. W takich przypadkach po powrocie uczniowie pod opieką nauczyciela opracowują wyniki swojej pracy, oceniają je, a potem przygotowują ich prezentację na forum klasy lub szkoły. Wizyta w Miejscu Pamięci może zatem na przykład zakończyć się napisaniem reportażu lub eseju, stworzeniem filmu, wystawy malarskiej albo fotograficznej, recytacją napisanych przez uczniów utworów poetyckich.

Konsekwencją wizyty edukacyjnej w Miejscu Pamięci Auschwitz powinna być refleksja nad przyczynami ludobójstwa i zbrodni przeciwko ludzkości, jak również sposobami zapobiegania im. Stąd konieczna jest dyskusja nad współczesnymi formami ksenofobii, nietolerancji, uprzedzeń i prześladowań. Należy ją poprowadzić w taki sposób, by historyczne odniesienia do Auschwitz nabrały aktualnego kontekstu i stały się punktem wyjścia do analizy tych zjawisk współcześnie.

Istotną kwestią jest uświadomienie młodzieży, że pamięć o tragicznych wydarzeniach z okresu niemieckiego nazizmu i czasów II wojny światowej powinna w konsekwencji prowadzić do przyjęcia postawy odpowiedzialności za drugiego człowieka. Wyciąganie wniosków pozwoli młodzieży łatwiej zdobyć orientację we współczesnym świecie. A ukształtowana w ten sposób postawa pozwoli młodym ludziom na refleksję i przeciwdziałanie zjawiskom, które mogą dzisiaj prowadzić do łamania praw człowieka i zbrodni.