Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Międzynarodowa konferencja pt. "Teaching the Holocaust: an International Perspective"

15-08-1999
Międzynarodowa konferencja pt. "Teaching the Holocaust: an International Perspective" organizowana przez The Holocaust Human Rights Centre of Maine, USA. Pracownik centrum edukacji muzeum Auschwitz-Birkenau Alicja Białecka wygłosiła referat na temat edukacyjnych i wychowawczych działań prowadzonych przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz jego roli w zachowaniu pamięci o KL Auschwitz.

Stała wystawa poświęcona Holokaustowi w Imperial War Museum

12-08-1999
Do Londynu na zaproszenie Imperial War Museum udają się pracownicy Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau Teresa Świebocka i Witold Smrek. Zaopiniują oni model rampy z Birkenau, który przy współpracy z muzeum wykonany został przez Imperial War Museum i prezentowany będzie na mającej zostać otwartej w roku 2000 stałej ekspozycji poświęconej Holokaustowi.

Dokumentacja pracy przymusowej w archiwum Muzeum

10-08-1999
W prasie ukazują się artykuły poświęcone materiałom archiwalnym odzyskanym przez Muzeum od Rosjan. Część z nich to dokumenty z nazwiskami robotników przymusowych oraz wykaz niemieckich firm współpracujących przy konstrukcji obozu.

55. rocznica likwidacji obozu cygańskiego

02-08-1999
55. rocznica likwidacji obozu cygańskiego. Na towarzyszące temu wydarzeniu uroczystości upamiętniające przybyli m.in.: doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, marszałek senatu RP Alicja Grześkowiak, prezes Stowarzyszenia Romów Polskich Roman Kwiatkowski, przewodniczący Centralnej Rady Romów Niemieckich Romani Rose, ambasador Izraela Ygal Anebi, i inni przedstawiciele organizacji romskich i placówek dyplomatycznych.

Wystawa prac Haliny Ołomuckiej

25-07-1999
W Neustadt-Glewe otwarta została wystawa dzieł Haliny Olomucki, byłej więźniarki Auschwitz. Prezentowany jest także wydany przez Miejsce Pamięci i Muzeum album pt. "Krzyk", prezentujący wybór jej dzieł. Pani Halina wcześniej wystawiała swe dzieła w Azji, Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Jest to jej pierwsza wystawa w Niemczech. W otwarciu wzięli udział pracownicy muzeum: Dorota Ryszka, Ewa Pasterak i Krystyna Marszałek-Młyńczyk (prezydent Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau).

Z Bretanii do Oświęcimia na rowerze

25-07-1999
Patrick Grisel, który 14 czerwca 1999 wyruszył na rowerze z Bretanii do byłego obozu Auschwitz i pokonał 2200 km, przekazał oficjalnie Muzeum dzieło znanego w Bretanii artysty, Rolanda Wiedera, zatytułowanne "6 mln" (22 z 23 członków rodziny artysty nie powróciło z KL Auschwitz).