Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie XIX: 8-9 czerwca 2010 r.

09-06-2010
W dniach 8 i 9 czerwca 2010 roku w oświęcimskim Centrum Dialogu i Modlitwy odbyło się posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP. Rada zapoznała się ze sprawozdaniem dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, dr. Piotra M. A. Cywińskiego, za okres miniony od poprzedniego jej posiedzenia. Biorąc pod uwagę zagrożenie zupełnym zniszczeniem przez wody powodziowe terenów i budynków poobozowych, zarówno Auschwitz I, jak i Birkenau, członkowie Rady jednomyślnie przyjęli „Apel powodziowy do Prezesa Rady Ministrów RP”.

Posiedzenie XVIII: 17 listopada 2009 r.

17-11-2009
W dniu 17 listopada 2009 r. w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie obradowała Międzynarodowa Rada Oświęcimska. W posiedzeniu, któremu przewodniczył minister Władysław Bartoszewski, obok członków MRO uczestniczyli m.in. minister w Kancelarii Prezydenta RP Ewa Junczyk-Ziomecka, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Tomasz Merta, wiceminister edukacji narodowej Krzysztof Stanowski i ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav-Ner.

Posiedzenie XVII: 15-16 czerwca 2009 r.

16-06-2009
15 i 16 czerwca 2009 r. w Oświęcimiu odbyło się posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP. Obradom przewodniczył prof. Władysław Bartoszewski. Członkowie Rady po razy kolejny zajęli się sprawą siedmiu romskich portretów wykonanych przez Dinę Gottlieb-Babbitt. Rada z całą mocą i jednomyślnie podtrzymała swe dotychczasowe stanowisko: nie może być mowy o przekazaniu pani Gottlieb-Babbitt oryginałów, których się ona domaga.

Posiedzenie XVI: 17 listopada 2008 r.

17-11-2008
Tematem obrad były przede wszystkim kwestie finansowe Miejsca Pamięci a także definicja niektórych priorytetów konserwatorskich. Uczestnicy  uczcili minutą ciszy pamięć byłego więźnia Auschwitz-Birkenau, wieloletniego członka Rady i znanego na całym świecie artysty – prof. Józefa Szajny. W uzupełnieniu składu Rady, premier Donald Tusk powołał dr. Piotra Trojańskiego, historyka z Akademii Pedagogicznej w Krakowie, oraz z Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, cenionego eksperta w zakresie Zagłady.

Posiedzenie XV: 24 stycznia 2008 r.

24-01-2008
Rada przyjęła sprawozdanie dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, dra Piotra M.A. Cywińskiego, za rok 2007 oraz zapoznała się z ewolucją i harmonogramem prac nad kompleksową zmianą wystawy głównej Muzeum. Dyrektor poinformował Radę o rozwoju prac konserwatorskich, programów naukowych i edukacyjnych oraz o nowelizacji struktury Muzeum.

Posiedzenie XIV: 4-5 lipca 2007 r.

06-08-2007
Dyrektor Piotr M. A. Cywiński przedstawił sprawozdanie z działalności Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau od stycznia do czerwca 2007 roku. W następnym punkcie porządku dziennego Rada zajęła się staraniami państw, które chciałyby utworzyć w ramach Muzeum własne wystawy narodowe. Po dyskusji Rada poparła propozycję Muzeum usunięcia całkowicie anachronicznej ekspozycji bułgarskiej. Zaakceptowała także bez zastrzeżeń plan utworzenia wystawy greckiej. Jednocześnie wysunęła postulat zdemontowania dawnej wystawy jugosłowiańskiej, aby następnie uzyskaną przestrzeń podzielić między zainteresowane państwa b. Jugosławii.