Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie XVIII: 17 listopada 2009 r.

17-11-2009

W dniu 17 listopada 2009 r. w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie obradowała Międzynarodowa Rada Oświęcimska. W posiedzeniu, któremu przewodniczył minister Władysław Bartoszewski, obok członków MRO uczestniczyli m.in. minister w Kancelarii Prezydenta RP Ewa Junczyk-Ziomecka, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Tomasz Merta, wiceminister edukacji narodowej Krzysztof Stanowski i ambasador Izraela w Polsce Zvi Rav-Ner.

Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, dr Piotr Cywiński, przedstawił sprawozdanie za okres miniony od poprzednich obrad. Zabierający głos członkowie Rady wyrażali uznanie i aprobatę przede wszystkim dla działań Muzeum podejmowanych na rzecz odwiedzających – zwłaszcza, że ich liczba w ostatnich kilkunastu lata rośnie lawinowo (w tym roku przekroczy 1 250 tys.). Rada zapoznała się także z programem obchodów 65 rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau i jednomyślnie przyjęła następującą uchwałę:

„Międzynarodowa Rada Oświęcimska zaakceptowała plan obchodów 65 rocznicy wyzwolenia Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau. W przygotowanie i realizację tego programu – obok MRO – zaangażowane są również rząd RP i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz środowiska żydowskie. Rada wyraża nadzieję, że przyszłoroczne uroczystości nie tylko po raz kolejny przypomną światu o tragedii Auschwitz-Birkenau, ale stanowić też będą impuls do odważniejszego wzięcia odpowiedzialności za losy świata, szczególnie przez młode pokolenia.”

Następnie dr Cywiński przedstawił założenia dotyczące nowej wystawy głównej. Rada wyraziła uznanie dla dotychczasowych efektów prac nad scenariuszem wstępnym; dyskusję o dalszych szczegółach przewidziano na kolejne posiedzenie MRO, które odbędzie się w Oświęcimiu w dniach 15-16 czerwca 2010 r.

Do opiniowania scenariuszy i elementów powstających i nowelizowanych wystawa narodowych Rada delegowała w swoim imieniu dr. Piotra Trojańskiego i Mariana Turskiego. Tych dwóch członków Rady będzie dokonywało pilnych, bieżących ocen i analiz w okresie między posiedzeniami MRO. Rada podtrzymała również decyzję z poprzednich obrad, że w rozmowach z Ministerstwem Edukacji Narodowej o zmianach w nowej podstawie programowej MRO reprezentują dr Piotr Trojański, Marian Turski i Marek Zając. Ponadto Rada poprosiła wicedyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Krystynę Oleksy o wsparcie merytoryczne w kontaktach z resortem edukacji.

Rada wysłuchała również informacji sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Przewoźnika o pracach prowadzonych na terenie dawnego obozu zagłady w Sobiborze, a także raportu Marka Zająca dotyczącego stanu Miejsca Pamięci na terenie dawnego obozu zagłady Kulmhof (Chełmno nad Nerem). Na następnym posiedzeniu Rada zapozna się z raportem wskazującym na najpilniejsze potrzeby, głównie konserwatorskie, we wszystkich Pomników Zagłady znajdujących się obecnie na terytorium Polski.