Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie XX: 23 listopada 2010 r.

23-11-2010

Cztery ważne uchwały to wynik XX posiedzenia Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, która 23 listopada 2010 roku obradowała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Na początku członkowie Rady wysłuchali sprawozdania dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, doktora Piotra Cywińskiego, za okres miniony od poprzedniego posiedzenia – z uwzględnieniem m.in. kwestii ochrony przed powodzią, rozwoju Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz coraz trudniejszej finansowej sytuacji Muzeum.

Dyrektor Cywiński poinformował też o pracach konserwatorskich poprzedzających scalenie zniszczonego napisu Arbeit mach frei. Dodał, że dotychczasowe analizy fachowców idą w tym kierunku, iż scalony już napis powinien być eksponowany pod dachem, nad bramą należy zaś pozostawić kopię. Następnie Międzynarodowa Rada Oświęcimska przyjęła pierwszą tego dnia uchwałę w sprawie zabezpieczenia terenów dawnego obozu Birkenau przed zalaniem ze strony Wisły nowymi wałami i wybudowaniem na potoku Pławianka przepompowni. Projekt ten znacznie podniesie bezpieczeńśtwo przeciwpowodziowe terenów poobozowych, a jednocześnie pozwoli na zachowanie historycznej wysokości wałów Pławianki – obozowego tzw. Koenigsgraben.

W drugiej uchwale członkowie MRO zaapelowali do Premiera i Ministra Finasów RP o jak najszybszą odpowiedź na postulaty Przewodniczącego i Sekretarza MRO dotyczące zmiany systemu finansowania placówek muzealnych działających na terenach dawnych obozów koncentracyjnych i zagłady. Wysoce alarmującą sytuację budżetową tych placówek należy odmienić w zapisach budżetu już na 2012 rok – czytamy w uchwale.

Dyrektor Cywiński przedstawił też największe projekty inwestycyjne Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w najbliższych latach. Są to nowa przestrzeń recepcyjna na terenie byłego parkingu autobusowego, siedziba Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Starym Teatrze, nowa wystawa główna, konserwacja baraków murowanych w Birkenau oraz system ochrony terenów Stammlager i Birkenau.

Podczas obrad Międzynarodowa Rada Oświęcimska dyskutowała także o roli i przyszłości terenów dawnego obozu Birkenau oraz wysłuchała informacji dotyczących działalności i najpilniejszych potrzeb Państwowego Muzeum Stutthof w Sztutowie i Państwowego Muzeum na Majdanku.

Kolejne obrady MRO odbędą się w czerwcu 2011 roku w Oświęcimiu.