Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie XXI: 1-2 czerwca 2011 r.

02-06-2011

W dniach 1 i 2 czerwca 2011 roku w Oświęcimiu odbyło się 21. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP pod przewodnictwem Władysława Bartoszewskiego. Na początku obrad dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau przedstawił sprawozdanie z miesięcy minionych od poprzednich obrad. Coraz bardziej palące stają się potrzeby finansowe – podkreślił dr Piotr M.A. Cywiński.

W przypadku Muzeum Auschwitz-Birkenau dotacja z budżetu państwa nie przekracza nawet połowy kosztów stałych funkcjonowania placówki, nie wspominając już o niezbędnych projektach konserwatorskich czy edukacyjnych; z podobnymi problemami borykają się zresztą i inne Miejsca Pamięci działające na teranach dawnych nazistowskich niemieckich obozów koncetracyjnych i zagłady. Dlatego Rada postuluje – obok koniecznych doraźnych zastrzyków finansowych – kompleksową zmianę systemu finansowania tych placówek, które pełnią tak unikalną rolę w sferze pamięci i edukacji.

Dyrektor Cywiński przedstawił także opinię konserwatorów w sprawie eksponowania napisu „Arbeit macht frei” by zachować jeden z naważniejszych symboli europejskiego i światowego dziedzictwa, koniecznie należy utrzymywać m.in. stały poziom temeperatury i wilgotności. Wykluczone jest zatem eksponowanie oryginału nad bramą obozową, na wolnym powietrzu. By jednak zapewnić powszechny dostep wszystkich zwiedzających, Muzeum planuje umieścić oryginalny napis w ramach przyszłej wystawy głównej. Członkowie Rady nie zgłosili zastrzeżeń do tego rozwiązania. Podczas pobrad omawiano także stan prac nad scenariuszem nowej wystawy rosyjskiej, którą przygotowuje moskiewskie Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Rada zaleciła kontynuowanie prac w wyznaczonym przez scenariusz kierunku, jednocześnie wyznaczając M. Turskiego, P. Trojańskiego i M. Zająca do opiniowania w imieniu MRO dalszych wyników prac rosyjskich ekspertów.

Na obradach gościł również dyrektor Państwowego Muzeum Stutthof w Sztutowie, pan Piotr Tarnowski, a sprawozdanie dotyczace funkcjonowania tego Miejsca Pamięci przedstawił sekretarz MRO.

Kolejne obrady odbędą się w listopadzie 2011 roku w Warszawie.