Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Rampy wyładowcze i selekcje

Żydowskie kobiety i dzieci oczekujące na selekcję na rampie w Birkenau. W tle widoczne baraki odcinka BIa. Niemieckie zd
Żydowskie kobiety i...

W przypadku masowych transportów żydowskich to przeważnie lekarze SS biorący udział w selekcjach, które odbywały się na trzech kolejowych rampach wyładowczych podejmowali decyzję o zakwalifikowaniu do pracy lub o natychmiastowym zabiciu.

Pierwsza rampa wyładowcza znajdująca się w sąsiedztwie obozu macierzystego służyła głównie obozowi macierzystemu przez cały czas istnienia obozu. Tutaj 14 czerwca 1940 r. rozładowano pierwszy transport 728 więźniów z Tarnowa. Tutaj przybywały potem kolejne transporty Polaków. a od 1942 r. również część masowych transportów Żydów. Rampa ta służyła również w latach 1941-1942 (do czasu wybudowania podobozu Buna) do załadunku i rozładunku pociągów, którymi przewożono do pracy i z powrotem więźniów zatrudnionych przy budowie zakładów Buna – Werke należących do IG Farbenindustrie.

Druga rampa [tzw. „Alte Judenrampe”] uruchomiona w 1942 r. znajdowała się w obrębie dworca towarowego miasta Oświęcimia, pomiędzy obozami Auschwitz i Birkenau. Tu przybywała większość masowych transportów Żydów w latach 1942 –1944 (maj) oraz masowe transporty Cyganów przywożone od lutego 1943 r. i osadzane w obozie w Birkenau.

Początkowo selekcje masowych transportów Żydów miały charakter sporadyczny. Dopiero od 4 lipca 1942 r. selekcje odbywały się regularnie i obejmowały niemal wszystkie masowe transporty Żydów sprowadzanych do obozu.

Trzecia rampa budowana od 1943 r. wewnątrz obozu w Birkenau została oddana do użytku w maju 1944 r., w związku z zapowiedzią przybycia transportów Żydów węgierskich. Bocznica kolejowa wzdłuż tej rampy dochodziła aż do komór gazowych i krematoriów II i III. Na rampie tej rozładowano oprócz 430 tys. Żydów węgierskich, 67 tys. Żydów z getta łódzkiego, część transportów z getta w Terezinie, ze Słowacji i inne. Odtąd selekcje masowych transportów Żydów przeprowadzano w obozie na oczach tysięcy więźniów. Tutaj wyładowano również transporty Polaków z powstańczej Warszawy, wysłanych do Auschwitz poprzez obóz przejściowy w Pruszkowie.

Wszystkie trzy rampy służyły również do załadunku więźniów przenoszonych z KL Auschwitz do podobozów i innych obozów koncentracyjnych.