Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Inne kary

W KL Auschwitz esesmani stosowali również szereg innych kar. Wśród nich wymienić można zakaz wysyłania i otrzymywania listów lub paczek, sadzanie więźniów w przysiadzie ze stołkiem trzymanym w wyciągniętych do przodu rękach, stawianie między drutami ogrodzenia obozowego z równoczesnym pozbawieniem pożywienia. Stosowane były również kary zbiorowe, do których należały karne apele, karne ćwiczenia, karna praca lub karne transporty. W przypadku cięższych – z punktu widzenia esesmanów – wykroczeń stosowano kary łączone, np. pracę karną z pobytem w celach do stania, chłostę, po której osadzano więźnia w areszcie lub kierowano go do karnej kompanii, albo wszystkie te kary łącznie, tj. chłostę, areszt, a następnie skierowanie do karnej kompanii.