Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

1943

• 26 lutego – Utworzenie w Birkenau tzw. rodzinnego obozu cygańskiego dla Romów.

• marzec – Początek deportacji 55 tys. Żydów z Grecji.

• 22 marca – 25 czerwca – Władze obozowe uruchamiają w obozie Auschwitz II-Birkenau cztery krematoria z komorami gazowymi.

• 7 czerwca – Pracownicy cywilni zakładów Kruppa rozpoczynają montaż maszyn w wydzierżawionej od władz obozowych hali. W budowę obozu Auschwitz zaangażowane są setki niemieckich firm, wiele z nich – jak np. IG Farbenindustrie lub Siemens – czerpie także dodatkowe zyski z wykorzystania niewolniczej pracy więźniów obozu.

• 19 lipca – Największa publiczna egzekucja. W odwecie za ucieczkę kilku więźniów i za kontakty z ludnością cywilną esesmani wieszają na szubienicy 12 więźniów Polaków.

• 9 września – Utworzenie w Birkenau tzw. obozu rodzinnego Theresienstadt dla Żydów z getta terezińskiego.

• październik – Początek deportacji 7,5 tys. Żydów z Włoch.