Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Sekcja informatyczna

Sekcja informatyczna odpowiedzialna jest za sieci i sprzęt komputerowy w całym Muzeum. Sekcja nadzoruje proces komputeryzacji poszczególnych działów i sekcji Muzeum (sprzęt, oprogramowanie). Jest także odpowiedzialna za wytyczanie kierunków rozwoju informatyzacji Muzeum.

W 2007 r. uruchomiona została globalna sieć światłowodowa, która połączyła poszczególne bloki na terenie Muzeum. Umożliwiło to szybszą wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi działami. Dzięki niej większa ilość pracowników Muzeum ma stały dostęp do Internetu.

KONTAKT