Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Listy transportowe

Bardzo często wysyłano z naszego obozu transporty więźniów do innych obozów. Listy na te transporty przygotowywał Arbeitseinsatz, względnie Häftlingsschreibstube. Listy te przesyłano do zatwierdzenia przez Politische Abteilung. Po przeglądzie tych list przez oddział polityczny otrzymywałem takowe celem oddania i odniesienia ich do Häftlingsschreibstube. Korzystając z tej okazji, skreślałem z tych list takich więźniów, którzy mieli w obozie możliwą pracę i byli bez poważnego obciążenia politycznego w aktach personalnych, a więc likwidacja im nie zagrażała i mieli warunki do przeżycia obozu. Takich warunków w nowym obozie, jako nowi więźniowie, na pewno by nie mieli. Na ich miejsce wpisywałem takich więźniów, którzy byli politycznie bardzo obciążeni, względnie posiadali w aktach personalnych adnotację „powrót niepożądany”. Ci więźniowie – wcześniej, czy później – zostaliby w Auschwitz zlikwidowani. Zaś w nowym obozie nie było takiego zagrożenia, bo akt personalnych więźniów za wysłanym transportem nie wysyłano i więźniowie ci mieli więcej szans na przeżycie. Arbeitseinsatz, względnie Häftlingsschreibstube byli przekonani, że te poprawki dokonał Politische Abteilung, któremu nikt nie mógł się sprzeciwić.                                                                                                                                                             

Roman Taul (nr 1108)