Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

O dostępnych danych

Upamiętnienie

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, udostępniając niniejsze bazy z niepełnymi danymi dotyczącymi więźniów i deportowanych do KL Auschwitz pragnie upamiętnić ludzi, którzy padli ofiarą nazistów. W chwili obecnej dostępne są informacje na podstawie 445 163 rekordów osobowych więźniów i deportowanych do KL Auschwitz.

O dostępnych danych

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau od 1991 r. tworzy źródłową bazę danych ofiar obozu. Powstaje ona w oparciu o oryginalne dokumenty SS. Zebranie wszystkich nazwisk osób deportowanych do Auschwitz prawdopodobnie nigdy nie będzie możliwe, gdyż w Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau znajduje się jedynie ok. 10% oryginalnie sporządzonej dokumentacji SS. Zdecydowana większość dokumentów została zniszczona na polecenie SS, natomiast ich niewielka część znajduje się w zbiorach innych archiwów na świecie. Minimalna liczba deportowanych do KL Auschwitz to ok. 1 mil. 300 tys. Spośród tej liczby jedynie ok. 400 tys. osób zostało zarejestrowanych w kilku seriach, numerowych jako więźniowie. Pozostali (ponad 900 tys.) zostali zgładzeni bezpośrednio po przybyciu w komorach gazowych kompleksu.  Dostępne dane to nie tylko źródło cennej informacji historycznej. To także pomnik pamięci o ludziach, których losy w tragiczny sposób naznaczył Auschwitz.

Odrębnym projektem było tzw. Ksiąg Pamięci. Księgi zawierają informacje o ponad 70 tys. Polakach deportowanych do KL Auschwitz. Dane uzyskane na podstawie częściowo zachowanych dokumentów archiwalnych i korespondencji z byłymi więźniami i ich rodzinami. Dane te, będące pokłosiem wieloletnich badań pracowników muzeum, zostały opublikowane w latach 2000-2012 przez Muzeum i Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem w postaci pięciu Ksiąg Pamięci.