Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie XXV: 2 października 2013

04-10-2013
Problemy z siedzibą Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Muzeum Auschwitz były głównym tematem obrad Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. XXV posiedzeniu, które odbyło się w Warszawie 2 października, przewodniczył prof. Władysław Bartoszewski. Obecna była na nim także wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

Posiedzenie XXIV: 17-18 czerwca 2013 r.

17-06-2013
Tradycyjnie posiedzenie Rady rozpoczęło się od sprawozdania dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, dr. Piotra Cywińskiego. Dyrektor Cywiński zreferował m.in. kwestie związane z wciąż rosnącą frekwencją (mimo wyraźnego spadku liczby grup szkolnych z Polski), prace i plany konserwatorskie, zagadnienia budżetowe, priorytety edukacyjne i wydawnicze. Duża część jego wystąpienia poświęcona była wielkim i koniecznym projektom: globalnemu planowi konserwatorskiemu finansowanemu głównie ze środków Fundacji Auschwitz-Birkenau, adaptacji budynku tzw. Starego Teatru na siedzibę Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz budowie nowego centrum recepcyjnego od strony dawnej bazy PKS.

Posiedzenie XXIII: 10 września 2012 r.

10-09-2012
Pierwsze posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej pod przewodnictwem Władysława Bartoszewskiego w kadencji 2012-2018 odbyło się 10 września 2012 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nominacje członkom Rady wręczył premier Donald Tusk. Szef rządu podkreślił, że nic nie zwolni władz w Polsce ze szczególnej determinacji, aby pamięć o Auschwitz-Birkenau pozostałe zawsze i wszędzie słyszalnym ostrzeżeniem. Wyraził wdzięczność członkom MRO za poświęcony czas i za nadzwyczajną, rzadką w dzisiejszych czasach roztropną życzliwość, która pozwala im na bezinteresowne i skuteczne działanie. Szczególnie serdecznie premier Tusk dziękował Władysławowi Bartoszewskiemu, który był m.in. inicjatorem powstania Fundacji Auschwitz-Birkenau. Wszystkim życzył odwagi, determinacji i przyjaciół w ich pracy – przyjaciół, których na pewno w Polsce nie zabraknie.

Posiedzenie XXII: 18 stycznia 2012 r.

18-01-2012
18 stycznia 2012 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się ostatnie posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej w kadencji 2006-2012. Na początku obrad zebrani uczcili minutą ciszy zmarłego Noaha Fluga, byłego więźnia oraz długoletniego członka Rady. Następnie głos zabrał premier Donald Tusk. Podziękował członkom MRO za sześć lat ich pracy, która – jak podkreślił – przyniosła znakomite efekty. Zaznaczył też, że z kwoty 120 mln euro, które gromadzimy na Fundację Auschwitz-Birkenau, udało się uzyskać deklaracje już na blisko 100 mln. Jednocześnie szef rządu zapowiedział wkład Polski w wysokości 10 mln euro. Dodał, że najwyższe wyrazy uznania i wdzięczności dla członków Rady składa zawsze, gdy tylko nadarza się ku temu okazja, na ręce Władysława Bartoszewskiego, którego obecność i energia jest w tym gremium kluczowa. W osobie swego przewodniczącego członkowie MRO mają gwarancję, że rząd RP zawsze będzie oddany sprawom oświęcimskim. Prezes Rady Ministrów.

Posiedzenie XXI: 1-2 czerwca 2011 r.

02-06-2011
W dniach 1 i 2 czerwca 2011 roku w Oświęcimiu odbyło się 21. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP pod przewodnictwem Władysława Bartoszewskiego. Na początku obrad dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau przedstawił sprawozdanie z miesięcy minionych od poprzednich obrad. Coraz bardziej palące stają się potrzeby finansowe – podkreślił dr Piotr M.A. Cywiński.

Posiedzenie XX: 23 listopada 2010 r.

23-11-2010
Cztery ważne uchwały to wynik XX posiedzenia Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, która 23 listopada 2010 roku obradowała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Na początku członkowie Rady wysłuchali sprawozdania dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, doktora Piotra Cywińskiego, za okres miniony od poprzedniego posiedzenia – z uwzględnieniem m.in. kwestii ochrony przed powodzią, rozwoju Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz coraz trudniejszej finansowej sytuacji Muzeum.