Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie XXVI: 10-11 czerwca 2014 r.

11-06-2014

26. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej odbyło się w dniach 10 i 11 czerwca 2014 r. w Oświęcimiu, pod przewodnictwem Władysława Bartoszewskiego. Członkowie Rady wysłuchali sprawozdania dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu z miesięcy minionych od poprzednich obrad. Dr Piotr M.A. Cywiński wskazał m.in. na niepokojącą tendencję spadkową, jeżeli o chodzi o przyjazdy grup szkolnych z Polski, notowaną również w innych Miejscach Pamięci na terenach dawnych obozów koncentracyjnych i zagłady.

Jeżeli chodzi o działalność Fundacji Auschwitz-Birkenau, deklaracje ze strony darczyńców, głównie różnych państw świata, opiewały na 101 mln euro; z tego prawie 70 mln znajdowało się już na kontach. Następnie dyrektor Cywiński przedstawił stan przygotowań do obchodów 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Członkowie Rady zadecydowali, że na uroczystości zapraszać będzie dyrekcja Muzeum i MRO, podkreślając międzynarodowy charakter tego wydarzenia. Poza słowem powitalnym i honorowym patronatem Prezydenta RP jako gospodarza nie będzie przemówień politycznych, gdyż w centrum zainteresowania powinni znaleźć się byli więźniowie. Członkowie MRO podkreślili też, że podczas obchodów należy mocno zaakcentować odpowiedzialność przyszłych pokoleń za pamięć o Auschwitz-Birkenau i Zagładzie.

Podczas obrad dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku, dr Tomasz Kranz, oraz Dariusz Pawłoś z Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie omówili stan prac nad projektem nowego upamiętnienia w Sobiborze, a dr Anna Ziółkowska przedstawiła informację o postępie prac w Miejscu Pamięci w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof).

Rada przyjęła jednomyślnie dwie uchwały. Pierwsza dotyczy odradzania się w Europie ideologii ekstremistycznych:

Niemal 70 lat po wyzwoleniu ostatnich więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau ekstremistyczne ideologie odżywają w wielu krajach zarówno na Zachodzie, jak i Wschodzie Europy. Międzynarodowa Rada Oświęcimska, obradując w miejscu symbolizującym zbrodnie ksenofobii, rasowej nienawiści, ludobójstwa i Zagłady – z niezwykłym zaniepokojeniem obserwuje nasilanie się ideologii nawiązujących do haseł rasistowskich, antysemickich i antyromskich, w swojej istocie antyludzkich. Rada wzywa społeczeństwa i rządy – zwłaszcza w tych krajach, gdzie ekstremiści odnieśli sukces w niedawnych wyborach do Parlamentu Europejskiego – do jednoznacznego potępienia i skutecznego przeciwdziałania tym zatrważającym trendom.

Druga uchwała dotyczy drastycznego spadku liczby odwiedzin grup szkolnych z Polski w Miejscach Pamięci:

Międzynarodowa Rada Oświęcimska, zapoznawszy się z pogłębiającym się od kilku lat drastycznym spadkiem liczby odwiedzin szkolnych grup z Polski we wszystkich Miejscach Pamięci: Auschwitz-Birkenau, Belzec, Gross-Rosen, Kulmhof, Majdanek, Sobibor, Stutthof i Treblinka;
mając świadomość negatywnego wpływu zmiany programu nauczania historii w polskich szkołach;
z niepokojem wskazując na fakt, że Rzeczpospolita Polska jest jednym z nielicznych dużych państw w Europie nie posiadającym żadnego systemu finansowania wyjazdów młodzieży do Miejsc Pamięci;
oczekuje, że Premier RP, pan Donald Tusk, zleci Ministerstwu Edukacji Narodowej – w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pilną i poważną analizę zaistniałego problemu oraz utworzenie trwałego mechanizmu organizowania wyjazdów do Miejsc Pamięci, które przywrócą młodym Polakom możliwość aktywnego zapoznawania się z najstraszniejszą zbrodnią II wojny światowej.