Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie XXVII: 1 października 2014 r.

01-10-2014

27. posiedzenie Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej odbyło się w dniu 1 października 2014 r. w Warszawie, pod przewodnictwem Władysława Bartoszewskiego. Członkowie MRO wysłuchali dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, który zreferował: działalność Muzeum oraz Fundacji Auschwitz-Birkenau w miesiącach minionych od poprzedniego posiedzenia MRO; stan prac nad nową wystawą główną; przygotowania do 70. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Dr Piotr M.A. Cywiński przedstawił także propozycję umieszczenia na pomniku w Birkenau tablicy w języku luksemburskim.

W drugiej części posiedzenia Jacek Miler, dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, omówił kwestię wniosków, które miałyby zostać skierowane do władz Federacji Rosyjskiej, a dotyczyć dokumentów i artefaktów pochodzących z Auschwitz-Birkenau, które po wyzwoleniu obozu zostały wywiezione do ZSRR. Członkowie MRO jednomyślnie przyjęli uchwałę o następującej treści:

W trosce o zachowanie integralności Miejsca Pamięci niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau oraz dostępu do oryginalnych źródeł związanych z historią obozu, Międzynarodowa Rada Oświęcimska wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany zgodnie z właściwością przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do przygotowania wniosków dotyczących przekazania do archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu archiwaliów i przedmiotów wytworzonych bądź użytkowanych przez władze, załogę oraz więźniów obozu, a wywiezionych z obszaru KL Auschwitz i terenów okolicznych w 1945 r. przez oddziały Armii Czerwonej, jednostki NKWD oraz członków Nadzwyczajnej Radzieckiej Komisji Państwowej do Badania Zbrodni Niemiecko-Faszystowskich Agresorów.