Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Posiedzenia MRO

Posiedzenie XXIX: 12 października 2015

14-10-2015

Trwające najważniejsze prace konserwatorskie, jak również rozpoczęte projekty inwestycyjne związane z edukacją i obsługą odwiedzających, to niektóre tematy obrad Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. 29. posiedzeniu MRO, które odbyło się 12 października w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, przewodniczyła prof. Barbara Engelking.

Podczas posiedzenia dyrektor Muzeum dr Piotr M.A. Cywiński podsumował najważniejsze działania w Miejscu Pamięci Auschwitz, które miały miejsce od ostatniego posiedzenia Rady. Istotnym tematem jego wystąpienia były najważniejsze prace związane z konserwacją i zabezpieczeniem autentyzmu Miejsca Pamięci. Dyrektor Cywiński wspomniał m.in. o zakończonym remoncie budynku Archiwum, historycznego bloku 24 byłego obozu Auschwitz I, konserwacji poobozowych tekstyliów, a także o planowanym projekcie przygotowania katalogu wszystkich napisów i oznaczeń znajdujących się na oryginalnych walizkach przywożonych przez Żydów deportowanych na Zagładę, które znajdują się w Zbiorach Muzeum.

W prezentacji dyrektora mowa była również o rozpoczętej kilka tygodni temu konserwacji baraków murowanych byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. Poprzedziły ją bardzo szczegółowe badania mające na celu dostarczenie danych służących do opracowania szczegółowego programu konserwacji dla tych unikatowych budynków. Projekt, który obecnie wszedł w kluczową fazę, realizowany jest w ramach Globalnego Planu Konserwacji – wieloletniego programu prac konserwatorskich w Miejscu Pamięci Auschwitz finansowanego ze środków Fundacji Auschwitz-Birkenau.

Podczas posiedzenia mówiono również o przyszłości terenów byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Płaszowie, przedstawiono raport dotyczący formalnej sytuacji miejsc pamięci utworzonych na terenach byłych niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady. Podsumowano również najważniejsze działania i wyzwania w miejscach pamięci Stutthof, Majdanek, Bełżec, Treblinka, Kulmhof oraz Gross-Rosen.