Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Oznakowanie Żydów

Żydzi w KL Auschwitz tworzyli faktycznie odrębną kategorię uwięzionych. Rejestrowano ich najczęściej jako „politycznych”; wzmianki o Żydach, jako przynależnych do innych kategorii, zdarzały się w dokumentach obozowych niezmiernie rzadko. Początkowo oznaczano ich wprowadzając pod trójkątem czerwonym zwrócony podstawą w dół trójkąt żółty, przez co oba trójkąty tworzyły symbol Gwiazdy Dawida, później zaś nad trójkątem czerwonym umieszczano wąski prostokątny pasek w kolorze żółtym. Więźniowie Żydzi, których sprowadzono do Auschwitz w 1944 roku i ulokowano tymczasowo w tzw. obozach przejściowych nie otrzymywali ani numerów obozowych, ani też trójkątów.